Zadbaj o swoją przyszłość
Postaw na porządny zawód
Wybieraj ciekawe zajęcia
zste3456

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Nr 30 / 2019-2020

 

 W SPRAWIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

 

1. Podpisane w dniu 28.05.2020r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazuje na możliwość realizacji zajęć praktycznych młodocianych pracowników będących uczniami klas programowo najwyższych Branżowej szkoły I stopnia od 01.06.2020, po uzyskaniu zgody pełnoletniego młodocianego pracownika lub rodzica niepełnoletniego młodocianego pracownika.W przypadku niewyrażenia zgody przez ucznia lub rodzica nadal obowiązuje czasowe ograniczenie.Oznacza to, że zajęcia praktyczne u pracodawcy mogą realizować wyłącznie uczniowie klas trzecich III branżowej szkoły I stopnia po wyrażeniu zgody. Uzyskanie zgody nie może być wymuszane żadnymi sankcjami.

 2. Dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich branżowej szkoły I stopnia oraz uczniów klas III będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na podjęcie zajęć, nadal pozostaje w mocy przepis art.15 f Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia lub ograniczenia zajęć szkolnych.Oznacza to, że nadal pracodawca ma obowiązek zwolnić z obowiązku świadczenia pracy młodocianych pracowników będących uczniami klas drugich i pierwszych branżowej szkoły I stopnia – do czasu uchylenia stosownego zapisu.

 

                                                                                                             Marek Wojtasz

                                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

                                                                                                            w Ostrowie Wielkopolskim

 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.