Zadbaj o swoją przyszłość
Postaw na porządny zawód
Wybieraj ciekawe zajęcia
Slide1
Slide2
Slide3

UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

31 października 2017 roku – to ważna data w dziejach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tego dnia bowiem odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę kompleksu szkolnych budynków kształcenia praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego. Jest to największa inwestycja oświatowa w historii Powiatu Ostrowskiego. W jej wyniku szkolne warsztaty ZST-E CKU przekształcone zostaną ostatecznie w Centrum Kształcenia Praktycznego – instytucję, w której odbywać się będzie kształcenie praktyczne nie tylko uczniów ZST-E CKU, ale także Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlano –Energetycznych. Prace budowlane mają na celu stworzenie  warunków lokalowych niezbędnych do stworzenia i wyposażenia dziesięciu nowoczesnych pracowni zawodowych: 1) Elektrotechniki Elektroenergetyki i Elektroniki, 2) Chłodnictwa i Mechatroniki, 3) Spawalniczej (powiększonej i wielostanowiskowej), 4) Pracowni motocyklowej, 5) Pracowni obróbki skrawaniem (z nowymi obrabiarkami cnc i nowymi konwencjonalnymi), 6) Budowlano-instalacyjnej, 7) Projektowania komputerowego, 8) Energii Odnawialnej i Mechatroniki, 9) Obróbki ręcznej, 10) Sali szkoleń bhp.

Jakie korzyści będzie miała z tego nasza szkoła? Wyposażenie nowych pracowni jest imponujące. Stworzone zostaną doskonałe warunki do kształcenia kilkunastu zawodów, tych tradycyjnie obecnych w ZSTE CKU (mechanicznych, elektrotechnicznych, motoryzacyjnych) oraz tych nowych (technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik motocyklowy, technik energetyk). Będziemy także mieli możliwość organizacji wielu zajęć pozalekcyjnych zawodowych prowadzących do zdobycia przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Poprawią się także warunki odbywania zajęć praktycznych. Ponadto wszystkie budynki zostaną dostosowane do obecnych norm bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego.

Ta rozbudowa i powstanie nowoczesnych pracowni to symboliczna klamra zamykająca piętnastoletnie funkcjonowanie Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznej CKU.

Spore środki finansowe angażuje w tę inwestycję sam Powiat Ostrowski, jednak to wielkie przedsięwzięcie, szacowane na prawie 12.400.000 zł, stało się możliwe dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej przyznanemu Powiatowi Ostrowskiemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Oczywiście wsparcie to uzyskaliśmy po wykonaniu solidnej pracy zespołu ludzi (polityków, urzędników, pracowników szkół), w efekcie której złożono dobrze przygotowany i uzasadniony wniosek projektowy poparty analizą wykonalności, diagnozą potrzeb, kosztorysami i innymi dokumentami.

 

 

 

 

 

 

 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.