UWAGA! Wolne miejsca w klasach pierwszych!

 1. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w pierwszych klasach Technikum Nr 4 z nauką następujących zawodów:
   • Technik Spawalnictwa,
   • Technik Mechanik (Operator obrabiarek skrawających),
   • Technik Pojazdów Samochodowych.

2. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  z nauką zawodu

   • Mechanik Motocyklowy. Zajęcia praktyczne zapewniamy w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU.

W związku z zakończeniem rekrutacji elektronicznej podania o przyjęcie w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie uczniowskim.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2022 r. wg następującego porządku:

 • uczniowie klas I, II i III technikum oraz I i II branżowej szkoły I stopnia spotykają się z wychowawcami o godzinie 9.00 w wyznaczonych w harmonogramie salach (uczniowie nie uczestniczą w uroczystości zakończenia roku).
 • uczniowi z w/w klas, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy po spotkaniu z wychowawcą w klasie przychodzą do sali sportowej i uczestniczą o godzinie 9.30 w uroczystości zakończenia roku szkolnego (zajmują miejsca na krzesłach rozstawionych na dole),
 • uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia przychodzą do szkoły na godzinę 9.30 i zajmują miejsca na widowni sali sportowej (z wyjątkiem uczniów nagrodzonych, którzy zajmują miejsca na krzesłach). Wręczanie świadectw absolwentom branżowej szkoły I stopnia przebiegało będzie następująco: uczniowie wywołanej klasy schodzą na parkiet, otrzymują świadectwo od dyrektora i następnie wychodzą z wychowawcą do wyznaczonej w harmonogramie sali:
Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
BP1a mgr J. Nagel 9.00 20
BP1b mgr E. Tomaszewska 9.00 28
BP1c mgr A. Kubiak 9.00 24
BP2a mgr Maria Matuszczak 9.00 40
BP2b mgr B. Michalska-Krawczyk 9.00 30
BP2c mgr inż. R. Stasiak 9.00 14
BP2d mgr G. Sznajder 9.00 44
BG3a inż. Ł. Kanarkowski 9.30 Hala/31
BG3b mgr inż. Mariusz Matuszczak 9.30 Hala/49
BG3c mgr inż. A. Ampuła 9.30 Hala/46
BG3d mgr G. Puchalski 9.30 Hala/26
BP3a mgr M. Waliszewska 9.30 Hala/9
BP3b mgr K. Działoszyńska 9.30 Hala/15
BP3c mgr K. Sadowski 9.30 Hala/17
BP3d mgr J. Szulc 9.30 Hala/48
TP1a mgr M. Piotrowska 9.00 36
TP1b mgr M. Kosińska-Puchalska 9.00 52
TP2a mgr I. Adamek 9.00 11
TP2b mgr J. Kuna 9.00 34
TG3a mgr R. Stempniak 9.00 37
TG3b mgr M. Wołowicz 9.00 10
TP3a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
TP3b mgr B. Sibińska 9.00 4

Z przykrością zawiadamiamy…

Z ogromną przykrością powiadamiamy Wszystkich Państwa o odejściu Pana Sławomira Olszewskiego, wicedyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.
Wielki apetyt na życie, na wszystkie jego smaki i kolory; wielka impulsywność połączona przecież z przeogromną pobłażliwością; wielka radość życia i niepospolite poczucie humoru. Nade wszystko jednak DOBROĆ i MIŁOŚĆ ŚWIATA.
To cechy niezwykłego Człowieka, który był szefem CKZ i Nauczycielem Naszej Szkoły. Zresztą nie tylko naszej.
Pedagog z powołania, miłośnik sportu, zapalony kibic i nieprzeciętny gawędziarz, który z dosłownie każdym potrafił znaleźć wspólny język. To pomagało mu zjednywać sobie uczniów, którzy dziś widzą w Nim ideał Nauczyciela.
Ta śmierć umniejsza nas wszystkich. Ta rana się nie zagoi.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i stoi

WAŻNY komunikat dla Kandydatów do klas pierwszych

Mamy informację, że elektroniczny system rekrutacyjny nie pokazuje szkołom tych kandydatów, którzy nie dopełnili obowiązku i nie przesłali skanu wnioski w postaci załącznika lub nie dostarczyli tego wniosku w wersji papierowej do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
Dlatego drodzy Kandydaci prosimy o upewnienie się, czy rzeczywiście rekrutacyjny system elektroniczny Was skutecznie zarejestrował. Prosimy o sprawdzenie w szkole pierwszego wyboru (w sekretariacie) czy wasze dane osobowe są widoczne na liście kandydatów.

Rekrutacja do szkół dla dorosłych

ZAPRASZAMY do LO DLA DOROSŁYCH i BRANŻÓWKI II STOPNIA

Pobierz podanie:Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp.
prowadzimy rekrutację do szkół z nauką w formie zaocznej
w roku szkolnym 2022/23

1) MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych; Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. prowadzi do tytułu Technik pojazdów samochodowych.

2) MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.09. prowadzi do tytułu Technik mechanik.

3) ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu elektryk, elektromechanik. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji ELE.05. prowadzi do tytułu Technik elektryk.

UWAGA! Dla osób z zawodami lakiernik, blacharz, mechanik motocyklowy nie ma w systemie polskiej edukacji drogi awansu prowadzącej do tytułu technik lakiernik, technik blacharz, technik pojazdów motocyklowych. Tym osobom polecamy osiągnięcie średniego wykształcenia w liceum dla dorosłych oraz zdanie egzaminu mistrzowskiego w swoim zawodzie w rzemiośle.

Podsumowanie i prezentacja efektów projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne)

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne).

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego i ich rodziców, tematykę oraz utrwalone na slajdach działania realizowane w ramach projektu „My i nowoczesne technologie”. W prezentacji szczególne miejsce zajęły efekty i osiągnięcia kilkumiesięcznej pracy uczniów, zaangażowanych w program.

Fotoewaluacja naszego projektu wraz z prezentacją poruszających się robotów zbudowanych z klocków LEGO cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród oglądających.

Podsumowanie i prezentacja efektów projektu Akademii Kształcenia Wyprzedzającego

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu AKW czyli Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego efekty pracy projektowej. Młodzież redagując artykuł cyfrowy nt. „Gospodarze, społecznicy, wojskowi, politycy – role ziemiaństwa polskiego na przykładzie rodziny Lipskich z Lewkowa i z Górzna” przygotowała prezentacje multimedialne poświęcone tym rodzinom. Zaprezentowane zostały pałac w Górznie i Lewkowie z bogatym wyposażeniem oraz opis majątków.

Wyświetlane prezentacje i opowiadane ciekawostki budziły zainteresowanie wielu uczniów.