Konkursy biblioteczne

W listopadzie i grudniu biblioteka szkolna zorganizowała dwa konkursy. W listopadzie uczniowie klas maturalnych wzięli udział w konkursie „Wiem, bo czytałem”. W pytaniach konkursowych młodzież mogła pochwalić się znajomością lektur szkolnych. Zadaniem uczniów było połączenie autorów z tytułami książek, dopisanie do podanego bohatera tytułu lektury, uzupełnienie tytułów książek oraz napisanie poprawnie tytułów lektur. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursie mogli uporządkować posiadane wiadomości lub uzupełnić brakujące. Nagrody za najlepiej rozwiązane zadania otrzymali: Marcel Pawlak, Gracjan Wróbel, Jakub Zimny z klasy T4a oraz Wiktor Bizan i Marcin Matuszkiewicz z klasy T4b. Nagrody zwycięzcom zostały wręczone w dniu 30-go listopada w bibliotece szkolnej.

Natomiast uczniowie klas drugich Branżowej Szkoły I Stopnia w grudniu uczestniczyli w konkursie „Boże Narodzenie – historia i zwyczaje”. W zadaniach konkursowych młodzież wykazała się znajomością polskich tradycji świątecznych. Laureatami konkursu zostali: Mikołaj Dymowski, Bartosz Zaworski, Damian Matylek z klasy BP2a; Paweł Pawlak, Jakub Mazurek, Mateusz Wojtkowski z klasy BP2c; Igor Tomczak, Maksymilian Pawlak, Marcin Modrzyński z klasy BP2d; Bartosz Karbowiak, Franciszek Działoszyk, Maksymilian Działoszyk z klasy BP2b. Nagrody zwycięzcy odebrali 15-go grudnia w bibliotece szkolnej.

Laureatom gratulujemy!

Zdalne i stacjonarne

Komunikat o nauce w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 roku uprzejmie informujemy, że w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp. w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., z wyłączeniem przerwy świątecznej i dnia6 stycznia 2022 roku, planowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących, a także zajęcia teoretyczne zawodowe będą się odbywać zdalnie za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Natomiast zajęcia praktyczne zawodowe będą odbywać się stacjonarnie, jak dotąd, w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU. Przewiduje się także organizację w formie stacjonarnej konsultacji dla uczniów w budynkach CKZ, z zakresu wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminach zawodowych w sesji zimowej.

Natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami w wyżej określonym okresie odbywają planowo przygotowanie zawodowe w zakładach pracy, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia związane z epidemią i zagrażające zdrowiu młodocianemu. Wymiar zajęć przygotowania zawodowego w powyższym okresie nie ulega zmianie.

Ponadto planowane na 8 i 9 stycznia 2022 r. cztery egzaminy semestralne w dwóch oddziałach branżowej szkoły II stopnia odbywać się będą stacjonarnie, w budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.

Szkolenia zawodowe nauczycieli branży chłodniczej z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Turyngii

W dniach 15.11.21 – 19.11.21 grupa nauczycieli Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz instruktor praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstwa realizującego praktyczną naukę zawodu uczniów szkoły, ukończyła swoje doskonalenie zawodowego w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w miejscowości Rohr, region Turyngia.
Pobyt pedagogów z ZST-E CKU w Niemczech był możliwy dzięki wsparciu finansowym z przygotowanego i realizowanego przez szkołę projekty pn.: „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w ZSTE CKU wzorem innych”. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+.
Dyrekcja i nauczyciele ZST-E CKU,  we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowała i realizuje niniejszy projekt.  We wrześniu grupa 5 nauczycieli ukończyła swoje doskonalenie zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem w niemieckim centrum doskonalenia zawodowego w miejscowości Hildburghausen.
Kursy zawodowe z zakresu chłodnictwa i  klimatyzacji oraz obróbki skrawaniem pozwolą nie tylko podnieść kompetencje zawodowe nauczycieli, lecz przede wszystkim doświadczyć zupełnie innego niż wcześniej podejścia do nauki, zapoznania się z nowymi metodami szkoleniowymi, stosowanymi w odmiennym od polskiego systemie edukacyjnym. Mobilność nauczycieli w istotny sposób wzbogaci system kształcenia w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Rowerowe spotkanie

W środę, 17 listopada 2021 roku w sali sportowej ZST-E CKU odbyło się spotkanie z nietuzinkowym gościem. Na moje zaproszenie odpowiedział Pan Grzegorz Leśniak, którego część uczniów naszej szkoły może kojarzyć , a nawet dobrze znać z faktu prowadzenia dużej firmy motoryzacyjnej , w której niejednokrotnie zatrudniani są na czas praktyki zawodowej.

Dla nas ważne jest także to, że Grzegorz Leśniak jest pasjonatem turystyki rowerowej, w której przełamuje wszelkie bariery związane z odległością, czasem, a przede wszystkim zmęczeniem organizmu i dążeniem do celu. Nasz niezwykły gość opowiedział licznie zgromadzonej młodzieży tylko fragmenty ze swoich sportowych przygód, związane z przygotowaniem się, genezą i walką z samym sobą na trasie wielu najtrudniejszych europejskich ultramaratonów rowerowych.


Aby zrozumieć fenomen i osiągnięcia pana Grzegorza wystarczy przytoczyć, że w ostatnich latach zdobył Koronę Szczytów Górskich wjeżdżając/ wnosząc rower na najważniejsze i najwyższe szczyty górskie w naszym kraju, a było ich 28 ! , że w 70 godzin przejechał ponad 1000 km praktycznie bez spania, radząc sobie na trasie z wszelkimi przeciwnościami, pogodą, wyczerpaniem.
Przejechał i ukończył najważniejsze ultramaratony wzdłuż i wszerz naszego kraju. W ich trakcie sypiał w lesie, na przystankach, jadł to, co sobie sam zorganizował, niejednokrotnie przez kilka dni jechał w deszczu, mgle daleko od wszelkiej cywilizacji, polegając tylko i wyłącznie na rowerowej nawigacji. Pod koniec sierpnia ukończył najtrudniejszy swój , jak do tej pory ultramaraton dookoła Polski, którego trasa biegła po granicach naszego kraju. Dystans ponad 3200 km pokonał sam, bez niczyjej pomocy, jadąc w dzień i w nocy w 12 dni!


Wszystkim tym wyprawom, rajdom i maratonom przyświecał jeden fakt. Bez względu na wszystkie przeciwności losu zawsze dojechał do mety. Jest moc w tym człowieku!

Z tą pasją, determinacją podzielił się z naszymi uczniami. Przywiózł ze sobą dwa rowery, na których jeździł poszczególne trasy, wiele pamiątek, medali, a przede wszystkim ogrom wspomnień i opowieści. Zgromadzona młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała jak wygląda to od „kuchni”, że nigdy na pasję nie jest za późno, a wszystko zależy od determinacji, wytrwania w realizacji wyznaczonego celu.

Panie Grzegorzu bardzo dziękujemy za mile spędzony czas, w którym próbowałeś zarażać nas sportem, aktywnością fizyczną, pasją i zamiłowaniem do dzikiej natury. Do zobaczenia na szlakach rowerowych !

Mariusz Wołowicz

Komunikat dotyczący spotkań z rodzicami i opiekunami

Grafika ilustrująca komunikat

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie
W związku z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym odwołane zostają spotkania z rodzicami  w szkole, które zaplanowano na dzień 18 listopada 2021 roku.
O postępach uczniów w nauce powiadomi Rodziców i Opiekunów wychowawca poprzez Wiadomości na platformie dziennika Librus lub telefonicznie.

z poważaniem

Marek Wojtasz

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych polskich świąt państwowych upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków. Odzyskiwanie przez Polskę suwerenności było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnia się zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej, dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości.

W dniu 09-go listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się w szkole uroczysty apel. Przedstawienie słowno-muzyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zaprezentowali: Bartosz Peisert, Adrian Ratajczak, Kamil Deresiński, Jakub Kramarczyk z klasy TG3a. Za muzykę podkreślającą nastrój i powagę uroczystości oraz prezentację multimedialną odpowiedzialny był Mateusz Szkudlarek z klasy T4a. Poczet sztandarowy reprezentowany był przez uczniów z klasy TP2b.

Natomiast w dniu 10-go listopada uczniowie szkoły włączyli się w ogólnopolską formę uczczenia 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod nazwą „SZKOŁA DO HYMNU”. W tym dniu o godzinie 11.11 we wszystkich klasach młodzież w uroczysty sposób odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Techno-granty 2021/2022

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce ogłoszenia w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące VI edycji Konkursu „TECHNO – GRANT”.


JAK TO DZIAŁA?

1️⃣ Najpierw pomysł.

2️⃣ Później przekonaj wybranego nauczyciela, który mógłby zastać Twoim opiekunem projektu.

3️⃣ W następny kroku propozycję weryfikuje dyrekcja szkoły.

4️⃣ Następnie wspólnie opracujecie tekst wniosku, który należy skierować do rozpatrzenia do starostwa. Zgodnie z obowiązującym regulaminem uczniowie mogą składać wnioski do dyrektora macierzystej szkoły do 15 grudnia bieżącego roku. Wytypowane wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem wyliczonych już kosztów należy zgłaszać do starostwa za pośrednictwem dyrekcji szkół.

5️⃣ Wnioski uczniów będą ocenianie komisyjnie przez panel ekspertów. To eksperci będą określać wysokość grantów – środków finansowych na wybrane projekty.


Już po raz kolejny przed uczniami ostrowskich szkół średnich prowadzonych otwiera się szansa pozyskania środków finansowych na realizację swoich nowatorskich pomysłów technicznych. Ideą Funduszu „TECHNO-GRANT prowadzonego przez Powiat Ostrowski jest wsparcie organizacyjne i finansowe realizacji nowatorskich lub innowacyjnych projektów technicznych lub technologicznych uczniów lub zespołów uczniowskich – wspomaganych przez nauczycieli.

NASI LAUREACI

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji konkursu czeń Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU Maciej Andrzejewski uhonorowany tytułem Techno-Innowator za innowacyjny prototyp piasty rowerowej 7t. Natomiast w drugiej i trzeciej edycji laureatem został Wiktor Tetrzona – uczeń ZSTE CKU – za projekt pod tytułem „Wykonanie prototypu drukarki 3D+2D” oraz projekt urządzenia do recyklingu instalacji elektrycznej.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM PROJEKTU?

Mogą być to projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ekologii, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarzadzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej.

PANEL EKSPERTÓW.

Granty przyznaje panel ekspertów, który później, po prezentacji rezultatów w kwietniu 2021 roku oceni projekty i przyzna najlepszym nagrody w formie tytułu i stypendium.

Więcej szczegółów tutaj: https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-8001.html


REGULAMIN FUNDUSZU „TECHNO-GRANT” do pobrania tutaj:

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie doc

Wrażliwi na mowę nienawiści

Z uwagi na rosnącą w naszym kraju liczbę incydentów o charakterze przestępczym, które motywowane są uprzedzeniami i niechęcią do „innych” dostarczamy Państwu stosowny poradnik dotyczący mowy nienawiści, praw człowieka, handlu ludźmi.

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf