Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSTE

Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSTE

 

W większych ośrodkach edukacyjnych już od wielu lat funkcjonują centra kształcenia praktycznego wykonujące szkolenie praktyczne dla uczniów pochodzących z wielu szkół zawodowych i umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dotychczas nasze powiatowe szkoły zawodowe rozwijały specjalistyczne pracownie zawodowe tylko dla własnych uczniów. To kosztowny model edukacji. Zaistniała potrzeba stworzenia placówki, która mogłaby koordynować realizację zadań kształcenia zawodowego z wielu branż zawodowych w oparciu o własną bazę oraz bazę innych ostrowskich szkół na zasadach porozumienia o współpracy między jednostkami. Umożliwi to pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Powołanie Centrum Kształcenia Praktycznego daje formalną podstawę władzom powiatu ostrowskiego do aplikowania wniosków o udział w planowanym obecnie programie pozyskania środków z Unii Europejskiej na doposażenia bazy kształcenia zawodowego w sześciu centrach kształcenia praktycznego w województwie wielkopolskim ze środków Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy w powstającym projekcie programu doposażenia pojawia się kryterium instytucjonalne (istnienie CKP) oraz  kryterium wielkości potencjału rozwojowego placówki, umieszczenie CKP w strukturze organizacyjnej ZSTE CKU jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU jest jednym z największych zespołów szkół zawodowych w powiecie ostrowskim. Dysponuje warsztatami szkolnymi przy ulicy Wojska Polskiego, posiada 10 pracowni do kształcenia zawodów branży mechanicznej i elektrycznej. ZSTE CKU dysponuje odpowiednim potencjałem rozwojowym- niezbędnym dla prowadzenia Centrum Kształcenia Praktycznego. Włączenie CKP do zespołu prowadzącego już szkoły zawodowe dla młodzieży, szkoły dla dorosłych i centrum kształcenia ustawicznego wzmacnia możliwości rozwoju wszystkich tych rodzajów działalności i spełnia oczekiwania zarówno Ministerstwa Oświaty, co do konsolidacji jednostek kształcenia zawodowego, ustawicznego i praktycznego. Spełnia także ewentualne oczekiwania projektowe w wielkopolskim programie doposażenia centrów kształcenia co do placówek, które należy doposażyć. Nowe CKP działać będzie nie tylko na rzecz rozwoju ZST-E CKU, ale na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego we wszystkich szkołach zawodowych w powiecie ostrowskim i we wszystkich branżach, koordynując różne działania edukacyjne. udostępniając własne pracownie zawodowe, aplikując wnioski o doposażenie ze środków zewnętrznych istniejących pracowni szkolnych oraz wyposażenie nowych pracowni zawodowych stosownie do branżowych potrzeb. Możliwości ZSTE CKU można dowolnie zwiększać w oparciu o współpracę CKP z innymi szkołami w sytuacji zaistnienia takich potrzeb. W warsztatach istnieje pięć pomieszczeń, które można łatwo zaadaptować na potrzeby nowych pracowni zawodowych z różnych branż. 

 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.