Oferta kursów

 Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oferuje następujące kursy i inne formy kształcenia:

Nazwa szkolenia/ kursu, warsztatu szkoleniowego/

Proponowana liczba godzin

Orientacyjna cena dla uczestnika

Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena uzależniona od liczby uczestników

w grupie szkoleniowej

 

Podstawy programowania

 i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

50

 ( do uzgodnienia)

Programowanie i obrabiarek sterowanych numerycznie

50

( do uzgodnienia)

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

50

( do uzgodnienia)

Kurs elektromechaniki pojazdowej / mechatroniki samochodowej

100

( do uzgodnienia)

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania

60

( do uzgodnienia)

Przedsiębiorczość. 
Jak założyć firmę.

90

( do uzgodnienia)

Aktywizacja zawodowa. Kurs aktywnego poszukiwania pracy

30

( do uzgodnienia)

Język niemiecki - poziom kompetencji językowych do uzgodnienia

50

( do uzgodnienia)

Język angielski- poziom kompetencji językowych do uzgodnienia

50

( do uzgodnienia)

Matematyka przygotowanie do egzaminów maturalnych

60

( do uzgodnienia)

Szkolenia z zakresu spawalnictwa /jako podwykonawca

 do uzgodnienia

Cena uzależniona od liczby godzin

 

Jednostka zarejestrowana jest jako instytucja szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu od 2002 roku.

Ponadto uprzejmie informujemy, że ZSTE CKU przyjmuje zlecenia  szkoleń o innej tematyce z użyciem pomocy dydaktycznych i kadry dydaktycznej innych szkół ponadgimnazjalnych  Ostrowa Wielkopolskiego. Szkolenia mogą się odbywać na miejscu lub wyjazdowo w pomieszczeniach zleceniodawcy.

Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej corocznie organizujemy część praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Baza dydaktyczna: ZSTE CKU dysponuje budynkiem szkolnym w Ostrowie na ulicy Kantaka 6 z salami dydaktycznymi i pracowniami komputerowymi oraz pracowniami w Warsztatach Szkolnych przy ulicy Wojska Polskiego 14a (pracownia spawalnicza, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia pomiarów warsztatowych, pracownia elektryczna, pracownia elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowy warsztat samochodowy z zapleczem). Dysponujemy programami informatycznymi z różnych branż zawodowych. Jednostka zapewnia fachową kadrę dydaktyczną, w tym kwalifikowanego doradcę zawodowego.

Kontakt telefoniczny: 62 7366709, poczta mailowa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy

 

Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje osobom dorosłym szkolenie  w zakresie transportu drogowego taksówką, którego odbycie jest jednym z warunków przyznania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zgodnie z art. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć, a jego zakres jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką, to znaczy obejmuje:

  1. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką (o transporcie drogowym, prawo przewozowe, o ruchu drogowym dotyczące taksówki i taksówkarzy, przepisy metrologiczne o taksometrach).
  2. Przepisy prawa miejscowego.
  3. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej.
  4. Wybrane zagadnienia podatkowe.
  5. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera.
  7. Organy kontroli, zasady postępowania.

Cena szkolenia wynosi 444 zł. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w godzinach popołudniowych w dniach roboczych lub w od godziny 8 w weekendy. Harmonogram zajęć ustalany jest i podawany do wiadomości po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Kantaka 6 lub telefonicznie na numer 62 736 67 09 w godzinach od 8 do 15. Druk zgłoszenia do pobrania w linku poniżej lub na miejscu. Zapraszamy.

 

Podanie Karta Słuchacza taksówka
 ↓

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.