Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z reformą MEN, od 1 września 2012 r. w system oświaty dla osób dorosłych zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Uczestnikami kursu mogą być absolwenci szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, liceum, studiów wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub podnieść kwalifikacje zawodowe. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 rok życia bez względu na wykształcenie, a w szczególnych przypadkach osoby młodsze.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Od teraz mogą skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy z obowiązkowych kwalifikacji wchodzących w skład określonego zawodu wielokwalifikacyjnego. Mogą także wybrać kurs kwalifikacyjny z  zupełnie innej branży zawodowej. 

Jeśli  ukończysz  kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Możesz wtedy przystąpić  do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Po zdanym egzaminie otrzymasz tytuł zawodowy, zaświadczenie i suplement w języku obcym - dokumenty honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Liczba godzin szkolenia (od 216 do 1014 godzin) zależy od liczby zdobywanych kwalifikacji zawodowych w ramach określonego zawodu, liczby godzin przewidzianych w podstawach programowych do zrealizowania określonych efektów kształcenia oraz od tego czy uczestnicy posiadają już jakieś potwierdzone kwalifikacje zawodowe, które można zaliczyć. Istnieją możliwości zwalniania z części zajęć przewidzianych na kursach, o ile uczestnik posiada już określone potwierdzone kwalifikacje zawodowe lub pracuje co najmniej trzy lata w danym zawodzie. Czas trwania kursów zależy także od jego formy organizacyjnej (stacjonarnej lub zaocznej) oraz od częstotliwości odbywania zajęć szkoleniowych. Na przykład mechanik pojazdów samochodowych chciałby otrzymać tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych. Ma w związku z tym do zrealizowania dwa kursy kwalifikacyjne. Jeśli kursy odbywałyby się w formie zaocznej, to spędzi na szkoleniu 448,5 godzin (razem z praktyką zawodową). Zakładając, że zajęcia szkoleniowe odbywać się będą średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, to będzie to trwać półtora roku.

Warunkiem uzyskania tytułu technika w danym zawodzie jest, oprócz zdanych egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje zawodowe po odbytych kursach, posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego - to znaczy np. ukończenie liceum dla dorosłych. Można w związku z tym równolegle być słuchaczem liceum i uczestnikiem kursów kwalifikacyjnych.

ZSTE oferuje naukę w szkołach dla dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych formie zaocznej, to znaczy w soboty i niedziele. Zajęcia na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych będą odbywały się w blokach, dwa razy w miesiącu w weekendy, wolne od zajęć w liceum dla dorosłych. Możliwa jest także inna organizacja kursów na życzenie zainteresowanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, telefon  lub mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www zste.info.pl

 

SPIS OFEROWANYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Symbol cyfrowy

Nazwa zawodu

Symbol kwalifikacji

Liczba porządkowa kwalifikacji i Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

 
 

311303

Technik elektryk

E.7.

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

E.8

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

E.24.

K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

311504

Technik mechanik

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

albo

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

K1Użytkowanie obrabiarek skrawających,

albo

K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

M.44.

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

311513

Technik pojazdów samochodowych

M.18.

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

M.12.

K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

M.42.

K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

722204

Ślusarz

M.20.

K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

722307

Operator obrabiarek skrawających

M.19.

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18.

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

M.17.

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

741103

Elektryk

E.7.

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

E.8.

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

741201

Elektromechanik

E

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.12.

K1 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

 
Bezpłatne kwalifikacje kursy zawodowe- podanie
 ↓
 

 

 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.