2013 - Rozpoczęcie roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów szkół młodzieżowych odbędzie się w dniu 2 września 2013 roku o godzinie 8,30. Uczniowie klas pierwszych spotkają się z dyrekcją szkoły, pedagogiem, doradcą zawodowym, wychowawcami oddziałów w hali sportowej o 8,30. Następnie przejdą do sal lekcyjnych. Listy klasowe zostaną wywieszone w dniu 2 września na tablicy ogłoszeń. Nazwiska uczniów klas pierwszych z poszczególnych oddziałów zostaną także odczytane na hali sportowej. 

Klasa

Wychowawca

Nr Sali

ZM1

mgr Jan Kuna

34

ZMB1

mgr inż. Krzysztof Sadowski

15

ZEM1

mgr Piotr Konowalski

48

WZ1

mgr Michał Jędrzejak

9

TS1

mgr Edyta Tomaszewska

28

TEM1

mgr Rafał Stempniak

4

Uczniowie klas pozostałych udadzą się na spotkanie z wychowawcą o godz. 8,30 w wyznaczonych poniżej salach:

Klasa

Wychowawca/opiekun

Nr sali

ZEM2

mgr J. Nagel

20

ZM2

mgr E. Janczewska

30

WZ2

mgr G. Puchalski

14

ZMB2

mgr inż. K. Popiel

31

ZM3

mgr A. Kusza

36

ZEM3

mgr W. Trzcielińska

26

WZ3

mgr K. Działoszyńska/ zastępstwo Dorota Wojtkowska

46

TS2

mgr Maria Matuszczak

40

TEM2

mgr I. Adamek

11

TS3

mgr M. Wołowicz

44

TES3

mgr A. Kubiak

24

TE4

mgr I. Pietrzykowska

47

W szkołach dla dorosłych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 7 września o godzinie 8. Pierwsze zajęcia to instruktaż z opiekunami klas. W tym dniu wywieszone zostaną  listy klasowe na tablicy ogłoszeń, a w gablocie terminy zjazdów i plany zajęć. W tym dniu funkcjonować będzie także sekretariat.

Kiermasz podręczników

Biblioteka szkolna w dniu 11 września (środa) w godz.900-1300 organizuje „Kiermasz używanych podręczników”. Wszystkich uczniów  zainteresowanych sprzedażą książek prosimy o dostarczenie ich do  biblioteki szkolnej do 10 września. Książki dostarczone do biblioteki powinny zawierać imię, nazwisko, klasę oraz sugerowaną cenę (informacje wypisujemy ołówkiem).

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z reformą MEN, od 1 września 2012 r. w system oświaty dla osób dorosłych zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Uczestnikami kursu mogą być absolwenci szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, liceum, studiów wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub podnieść kwalifikacje zawodowe. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 rok życia bez względu na wykształcenie, a w szczególnych przypadkach osoby młodsze.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Od teraz mogą skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy z obowiązkowych kwalifikacji wchodzących w skład określonego zawodu wielokwalifikacyjnego. Mogą także wybrać kurs kwalifikacyjny z  zupełnie innej branży zawodowej. 
 Jeśli  ukończysz  kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Możesz wtedy przystąpić  do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Po zdanym egzaminie otrzymasz tytuł zawodowy, zaświadczenie i suplement w języku obcym - dokumenty honorowane w krajach Unii Europejskiej.
 Liczba godzin szkolenia (od 216 do 1014 godzin) zależy od liczby zdobywanych kwalifikacji zawodowych w ramach określonego zawodu, liczby godzin przewidzianych w podstawach programowych do zrealizowania określonych efektów kształcenia oraz od tego czy uczestnicy posiadają już jakieś potwierdzone kwalifikacje zawodowe, które można zaliczyć. Istnieją możliwości zwalniania z części zajęć przewidzianych na kursach, o ile uczestnik posiada już określone potwierdzone kwalifikacje zawodowe lub pracuje co najmniej trzy lata w danym zawodzie. Czas trwania kursów zależy także od jego formy organizacyjnej (stacjonarnej lub zaocznej) oraz od częstotliwości odbywania zajęć szkoleniowych. Na przykład mechanik pojazdów samochodowych chciałby otrzymać tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych. Ma w związku z tym do zrealizowania dwa kursy kwalifikacyjne. Jeśli kursy odbywałyby się w formie zaocznej, to spędzi na szkoleniu 448,5 godzin (razem z praktyką zawodową). Zakładając, że zajęcia szkoleniowe odbywać się będą średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, to będzie to trwać półtora roku.
Warunkiem uzyskania tytułu technika w danym zawodzie jest, oprócz zdanych egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje zawodowe po odbytych kursach, posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego - to znaczy np. ukończenie liceum dla dorosłych. Można w związku z tym równolegle być słuchaczem liceum i uczestnikiem kursów kwalifikacyjnych.
ZSTE oferuje naukę w szkołach dla dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych formie zaocznej, to znaczy w soboty i niedziele. Zajęcia na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych będą odbywały się w blokach, dwa razy w miesiącu w weekendy, wolne od zajęć w liceum dla dorosłych. Możliwa jest także inna organizacja kursów na życzenie zainteresowanych.Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, telefon  lub mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www zste.info.pl

SPIS OFEROWANYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Symbol cyfrowy Nazwa zawodu Symbol kwalifikacji Liczba porządkowa kwalifikacji i Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  
 
311303 Technik elektryk E.7. K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8 K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24. K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych  
311504 Technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeńalboM.19.Użytkowanie obrabiarek skrawającychalboM.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń alboK1Użytkowanie obrabiarek skrawających, alboK1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  
M.44. K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  
311513 Technik pojazdów samochodowych M.18. K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  
M.12. K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  
M.42. K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  
722204 Ślusarz M.20. K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  
722307 Operator obrabiarek skrawających M.19. K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających  
723103 Mechanik pojazdów samochodowych M.18. K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  
723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń M.17. K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  
741103 Elektryk E.7. K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
741201 Elektromechanik E K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych M.12. K1 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Konkurs "Życie i twórczość Juliana Tuwima"

W dniu 25-go września odbył się konkurs biblioteczny pt. „Życie i twórczość Juliana Tuwima”. Konkurs zorganizowany został przez Grażynę Koczorowską i Małgorzatę Olszewską, z okazji sześćdziesiątej rocznicy śmierci pisarza oraz w związku z ogłoszeniem roku 2013 rokiem Juliana Tuwima. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima i wiedzy o pisarzu, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie postaw odbiorcy kultury. Uczestników konkursu obowiązywała znajomość biografii i twórczości Juliana Tuwima. Konkurs przeznaczony był dla  uczniów klas I, II i III technikum zawodowego, przeprowadzony został w formie pisemnego testu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 24 uczniów z klas: TEM1, TS2, TEM2 oraz TS3. Komisja konkursowa w dniu 30-go września 2013 roku oceniła prace uczniów,  którzy bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem testu. Laureatami w konkursie zostali: Adrian Pietrzak – klasa TEM1, Michał Wejner – klasa TS3, Piotr Płóciennik – klasa TEM2 oraz Adam Grzegorowski – klasa TS2. Wyróżnieni w konkursie zostali: Jakub Hęćka – klasa TEM1, Marcin Janasik – klasa TEM1, Patryk Dołubizno – klasa TEM1, Paweł Pierzchot – klasa TEM1, Szymon Filipiak – klasa TEM2, Kacper Urbaniak – klasa TS3, Szymon Przybecki – klasa TS3, Damian Banach – klasa TS3. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez pana dyrektora Marka Wojtasza i organizatorki konkursu w dniu 2-go października w bibliotece szkolnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 
 
            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.