Rekrutacja do szkół dla młodzieży

INFORMATOR - REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY W 2019 roku

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oferuje w roku szkolnym 2019/20 naukę:

w TECHNIKUM Nr 4 z nauką zawodów:


• Technik Elektryk
Technik Energetyk (w chwili obecnej nie prowadzimy nauki w tym zawodzie)
• Technik Chłodnictwa I Klimatyzacji
• Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Urządzeń Dźwigowych (w chwili obecnej nie prowadzimy nauki w tym zawodzie)
• Technik Mechanik

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA z nauką zawodów:


• Elektryk
• Elektromechanik
• Mechanik - Monter Maszyn I Urządzeń
• Ślusarz
• Operator Obrabiarek Skrawających
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
• Mechanik Motocyklowy (nowy zawód w ofercie)
• Blacharz Samochodowy
• Lakiernik (nowy zawód w ofercie)
• Elektromechanik Pojazdów Samochodowych


2. Zapraszamy do lektury --> OPISÓW ZAWODÓW <-- (klik) oraz do obejrzenia --> FIMLU PROMOCYJNEGO <-- (klik).


3. REKRUTACJA ELEKTRONICZNA Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Obecnie czynna jest rejestracja na stronie na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow
Osoby, które nie mogą dokonać rekrutacji elektronicznie prosimy o kontakt osobisty z wypełnionym podaniem (formularz w przygotoowaniu).


4. WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:
• podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (gotowy druk do pobrania dostępny poniżej):

pdf icon new
• karta pomocnicza (wydaną przez gimnazjum),
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zgoda rodzica kandydata do klasy sportowej,
• badania lekarza sportowego kandydata do klasy sportowej.
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),
• wstępne zobowiązanie pracodawcy do zawarcia umowy o przygotowaniu zawodowym (dotyczy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie będą korzystać z zajęć praktycznych w warsztacie szkolnym; dokument wymagany do 19 lipca)


5. TERMINARZ REKRUTACJI do pobrania tutaj: http://zste.webd.pl/dokumenty/Harmonogram.pdf lub:

pdf icon new


6. DODATKOWE INFORMACJE uzyskacie Państwo w sekretariacie ZST-E Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6, w godz. od 8.00 do 15.30; tel. (62) 736 67 09 lub poprzez korespondencję mailową. Nasz adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


7. DLACZEGO SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA? Na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające konkretne kwalifikacje w rozwijających się branżach gospodarki. Oferujemy naukę zawodów, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami kadrowymi w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki, obróbki mechanicznej. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone tytułami zawodowymi - honorowanymi w całej Unii Europejskiej. W ramach kształcenia każdego zawodu uczymy języka obcego zawodowego. Ucząc się zawodów motoryzacyjnych (mechanik i elektromechanik) będziesz uczestniczyć w szkolnym kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym. Polecamy zawody motoryzacyjne, a szczególnie nowy zawód mechanik motocyklowy w związku z wzrastającymi potrzebami usług serwisowych wynikającymi z rosnącego rynku motocyklowego. Pracodawcy poszukują osób z zawodami związanymi elektrotechniką (elektryk, elektromechanik) oraz obróbką metali (operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i CNC, mechanik-monter maszyn i urządzeń). Zawód ślusarz jest doskonałym wstępem do zdobycia poszukiwanych uprawnień spawalniczych. Oferujemy dodatkowe kursy umiejętności zawodowych oraz możliwość odbycia staży zagranicznych.


8. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE CZY PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE U PRACODAWCY?. Większość uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczy w zajęciach praktycznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego na ulicy Wojska Polskiego 14a. Zajęcia zawodowe odbywają się pracowniach pomiarów fizycznych, maszyn i instalacji elektrycznych, obróbki ręcznej, spawalniczej, mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej oraz w warsztacie samochodowym, pracowni motocyklowej i w stacji kontroli pojazdów, pracowni chłodnictwa i klimatyzacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają wówczas na miejscu w szkole. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mogą także wybrać inną drogę i pobierać przygotowanie zawodowe jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z danym pracodawcą w cechu rzemiosł lub innych instytucjach refundujących pracodawcy szkolenie młodocianych. Urlop pracowników młodocianych reguluje Kodeks Pracy. Egzaminy czeladnicze organizuje im cech rzemiosł.


9. DLACZEGO TECHNIKUM? Naukę w technikum oferujemy osobom mającym zamiar osiągnąć tytuł zawodowy technika i wykształcenie średnie-ponadgimnazjalne (świadectwo ukończenia technikum). Ponieważ w tej szkole podstawa programowa nauczania przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w liceum (przedmioty, liczba godzin), to absolwenci technikum, chcąc kontynuować naukę na uczelniach wyższych, mogą przystąpić do egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum są lepiej przygotowani do studiów inżynierskich technicznych niż absolwenci liceum ogólnokształcącego. Osoby, które dobrze opanują kompetencje zawodowe i zdobędą tytuł technika szybko znajdą zatrudnienie. Posiadając ten tytuł absolwent ma najczęściej kilka kwalifikacji zawodowych. Na przykład technik pojazdów samochodowych ma uprawnienia do wykonywania zawodów mechanika samochodowego, elektromechanika samochodowego oraz dodatkowo do prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent ZSTE CKU z tytułem technik mechanik ma uprawnienia do wykonywania zawodu operatora obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie) oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w branży mechanicznej. Tytuł technika jest porównywalny z tytułem mistrza w rzemiośle i jest wymagany do wykonywania różnych funkcji zawodowych, nauczyciela zawodu, kierownika działu, brygadzisty, specjalisty, szefa zmiany, kontrolera jakości oraz do zdobywania specjalnych uprawnień np. diagnosty samochodowego. Zajęcia Praktyczne w technikum realizowane są w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, a także na długotrwałych praktykach, także zagranicznych. Zawody oferowane w technikum związane są z rozwijającymi się branżami elektrotechnicznymi, mechanicznymi i motoryzacyjnymi. Polecamy nowy zawód technik chłodnictwa i klimatyzacji wprowadzony w związku z rosnącymi potrzebami rynku pracy. Rekomendujemy też naukę zawodów deficytowych na rynku pracy technika elektryka występującego w najróżniejszych sektorach gospodarki oraz technika mechanika ze specjalizacją z zakresu obróbki skrawaniem (konwencjonalnej i CNC). Z tymi zawodami masz pewną pracę.


10. KLASA SPORTOWA Naukę w KLASIE SPORTOWEJ TECHNIKUM oferujemy osobom uzdolnionym sportowo, wiążącym z kulturą fizyczną życiowe plany. Mamy w dziedzinie kształcenia sportowego poważne osiągnięcia. Ze szkoły na ul. Kantaka w Ostrowie Wlkp. wywodzą się wybitni sportowcy znani w Polsce i na świecie (Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Robert Kieliba, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Grzegorz Kuświk). Oferujemy zaawansowane szkolenie w dyscyplinach piłka ręczna i piłka nożna. Oprócz 3 godzin wf przewidziano dodatkowo 7 godzin zajęć sportowych w tygodniu. Współpracujemy z klubami sportowymi, a nasi nauczyciele są kwalifikowanymi trenerami. Z przedmiotów ogólnokształcących w LO w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty związane z przyszłą nauką na akademiach wychowania fizycznego (np. biologia). Zainteresowani przejdą test umiejętności sportowych i badania medyczne.


11. BURSA SZKOLNA Uczniowie spoza Ostrowa mogą być zakwaterowani w Bursie Szkolnej na ulicy Tomczeka.


12. ATUTY ZSTE CKU Nowoczesna baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego. Ponad 70 zakładów pracy współpracujących w zakresie nauki zawodu. Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe. Dodatkowe kursy umiejętności zawodowych. Atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, zajęcia teatralne, zajęcia z drukarką 3D. Możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych i unijnych programach wsparcia zawodowego. Dobrze uczymy języka obcego zawodowego, co potwierdzają laureaci regionalnego turnieju PROFESSIONAL ENGLISH. Wieloletnie osiągnięcia sportowe. ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi. Zapraszamy do obejrzenia --> filmu promocyjnego.

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.