Szkolny Ośrodek Kariery

„Tajemnicą sukcesu jest posiadanie w myślach

pomyślnego obrazu swoich starań”

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

 

Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony jest przez doradcę zawodowego - panią mgr Marię Waliszewską.

 

Czynny jest w roku szkolnym  2013/2014: 

Poniedziałek:             8.30  - 11.30

Wtorek:                      8.30  - 11.30

Środa:                         9.30 – 11.30

Czwartek:                  10.30 – 15.00

Piątek:                        8.00 - 12.00

 

Szkolny Ośrodek Kariery umożliwia młodzieży, ich rodzicom dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji zawodowo-edukacyjnej na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Jest to miejsce gdzie młodzież zdobywa wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznaje zasady prawa pracy.

Szkolny Ośrodek Kariery w ZST-E prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami w zakresie:

 • poznawania własnej predyspozycji zawodowych i zainteresowań

 • kształcenia umiejętności dokonywania samooceny

 • poznawania zawodów i specjalności zawodowych

 • poznawania różnych aspektów rynku pracy

 • udzielania informacji o instytucjach edukacyjnych i poradniczych

 • zdobywania umiejętności poszukiwania pracy

 • tworzymy własne portfolio zawodowe

 

FORMY PRACY W SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY

 • warsztaty z planowania własnego rozwoju zawodowego

 • warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy

 • spotkania informacyjno - doradcze

 • spotkania z rodzicami mającymi problemy z wyborem drogi edukacyjno- zawodowej dziecka

 • warsztaty z metod poszukiwania pracy

 • udostępnianie informatorów drukowanych i multimedialnych o szkołach, zawodach, rynku pracy i z zakresu    poradnictwa zawodowego

 • udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy, programach pomocowych dla absolwentów

 

Wszystkie warsztaty prowadzone są w godzinach popołudniowych dla uczniów i rodziców po uzgodnieniu z doradcą.

Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy w realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego program operacyjny w ramach działania 3.3 .Poprawa jakości kształcenia - „ CHCĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCZY”, oraz w kampanii „Świadomie wybieram przyszłość”

 

Zapraszamy na warsztaty w każdy czwartek od 14.00 - 15.00.

Tematyka warsztatów:

 • Sytuacja na rynku pracy,

 • Zasady poruszania się na rynku pracy,

 • Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna,

 • Metody aktywnego poszukiwania pracy,

 • Portfolio zawodowe 


 NOWOŚCI: 

 Stypendia dla osób bezrobotnych podejmujących naukę

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.