Technik energetyk

(symbol cyfrowy 311307)

Zawód kształcony w technikum

 energetyk

Absolwent technikum z tytułem technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych (wytwarzających, przetwarzających energię elektryczną lub cieplną);

  2. wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;

  3. nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, węzłach cieplnych, punktach regulacji,  

Absolwent zna zagadnienia z zakresu energetyki konwencjonalnej (elektroenergetyki, energetyki cieplnej) oraz energetyki odnawialnej (wiatrowej, solarnej, geotermalnej, wodnej). Z uwagi na różnorodność tej branży uczeń poznaje wiele zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, termodynamiki, automatyki urządzeń energetycznych, mechaniki płynów, spalania paliw, eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej, możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej w budownictwie. Poznaje też techniki i zasady pomiarów wielkości fizycznych, sposoby sporządzania i czytania rysunków technicznych maszynowych, programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonywanie innych zadań zawodowych, podstawy materiałoznawstwa i maszynoznawstwa, elementy prawa budowlanego i prawa energetycznego.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w szkolnych pracowniach zawodowych i warsztatach, a praktyki zawodowe w branżowych zakładach pracy.

Podczas nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci kierunku technik energetyk otrzymują zawód, który umożliwia zdobycie zatrudnienia właściwie we wszystkich większych zakładach związanych z projektowaniem, produkcją, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej lub elektrycznej, to znaczy w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, w biurach projektowych pracujących na rzecz elektroenergetyki, zakładach ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, w placówkach zajmujących się produkcją lub dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz zakładach usługowych (naprawy, konserwacja, instalacja urządzeń i instalacji przesyłowych) branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej.

Ukończenie technikum i zdanie matury umożliwia kontynuowanie nauki na studiach, technicznych na różnych kierunkach związanych z energetyką.

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.