Technik urządzeń dźwigowych

(symbol cyfrowy 311940)

Zawód kształcony w technikum 

 zaj

Absolwent technikum  z tytułem technik urządzeń dźwigowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania urządzeń dźwigowych; 2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych; 3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych; 4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych; 5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Urządzenia dźwigowe to szerokie pojęcie obejmujące wciągniki, wciągarki, podesty ruchome, windy, suwnice, przenośniki, dźwignice i żurawie. Technik urządzeń dźwigowych przeprowadza montaż, przeglądy, konserwacje i naprawy stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, narzędzia, przyrządy diagnostyczne i ślusarsko-monterskie. Są to urządzenia wykorzystujące różne technologie. Dlatego uczący się zawodu musi poznać najpierw podstawy wiedzy technicznej, na bazie której będzie zapoznawał się z wiedzą specjalistyczną branżową. Uczeń będzie poznawał zagadnienia z zakresu pomiarów, rysunku technicznego z wykorzystaniem technik komputerowych, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technik obróbki materiałów, elektrotechniki i elektroniki, hydrauliki, automatyki. Bazując na tej wiedzy uczeń opanuje montaż i konserwację urządzeń dźwigowych oraz organizację prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych. Opanowanie wiedzy i umiejętności w tych zakresach uczeń potwierdzi przystępując do egzaminów zawodowych.

Uczeń jest także przygotowywany w technikum do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług z zakresu przeglądów, napraw, konserwacji urządzeń, modernizacji urządzeń dźwigowych i rozliczanie usług.

Technik urządzeń dźwigowych po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia i zdobycia uprawnień może także pracować jako operator maszyn i urządzeń dźwigowych, montażysta urządzeń dźwigowych, inspektor dozoru technicznego.

Po zdaniu egzaminów maturalnych absolwent technikum z zawodem technik urządzeń dźwigowych może kontynuować z powodzeniem naukę na wyższej uczelni technicznej.  

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.