Oto plan lekcji dla naszych nauczycieli ...


WojtaszMikołajczykAdamekDziałoszyńskaKubiak
KunaPuchalskaPuchalskiSibińskaPiotrowska
BergandyKanarkowskiGłówczak Staszak
Astar Plany Lekcji.
www.astar05.pl