rekrutacja

do szkół dla dorosłych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU
Aktualizacja: 18.06.2021r.

Prowadzimy rekrutację do następujących szkół z nauką w formie zaocznej
w roku szkolnym
2021/2022 do:

klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
– dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
klasy drugiej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
– dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
klasy pierwszej dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia z kursem kwalifikacyjnym kwalifikacja MOT.06.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej /z nauką w z.s.z. począwszy od roku szkolnego 2012/2013 i następnych/, którzy uzyskali tytuł zawodowy Mechanik pojazdów samochodowych lub Elektromechanik pojazdów samochodowych. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanej kwalifikacji MOT.06. prowadzi do tytułu Technik pojazdów samochodowych.
klasy pierwszej dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia z kursem kwalifikacyjnym kwalifikacja MEC.09
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej /z nauką w z.s.z począwszy od roku szkolnego 2012/2013 i następnych /, którzy uzyskali tytuł zawodowy Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz lub Mechanik – monter maszyn i urządzeń. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanej kwalifikacji MEC.09 prowadzi do tytułu Technik mechanik.

przydatne informacje:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji prowadzącej do uzyskania zawodu tytułu technika.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w jednej wybranej formie zaocznej / sobota i niedziela/. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Ukończenie nauki w liceum ogólnokształcącym lub szkole branżowej II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Skip to content