100 – letnia rocznica  powstania PCK

100 – letnia rocznica  powstania PCK

19 maja 2018 roku obchodziliśmy w naszym mieście 100- letnią rocznicę powstania organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża. Niewiele jest takich organizacji, które mogą się poszczycić tak wspaniałym jubileuszem. Służba i zainteresowanie tą działalnością przyciąga wiele pokoleń i świadczy o wielkiej wrażliwości i empatii.  Z tej okazji więc odbyły się przepiękne obchody tej rocznicy w których uczestniczyli wolontariusze naszej szkoły  wraz z opiekunką szkolnego koła PCK. Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i przemówienie władz pod tablicą pamiątkową przed  główną siedzibą PCK. Następnie młodzież z różnych szkół w poczcie sztandarowym oraz przedstawiciele różnych pokoleń, klubów HDK i kół dorosłych przeszli w  pięknym marszu  na Rynek Ostrowski, gdzie nastąpił akt ślubowania na sztandar PCK przedstawicieli nowych członków różnych pokoleń. Ostatnim punktem Marszu było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową zasłużonego działacza , patrioty oraz pierwszego prezesa PCK Stefana Rowińskiego a następnie Msza Święta koncelebrowana w Ostrowskiej Konkatedrze.