Akcja „Góra Grosza” 2018

W dniach 26-go listopada do 12-go grudnia uczniowie włączyli się w dziewiętnastą edycję Góry Grosza, akcję zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W skład komitetu organizacyjnego Góry Grosza weszli uczniowie: Grzegorz Białkowski, Kamil Trzcieliński z klasy TSM3, Kacper Szyperski, Konrad Pietrusiak i Wojciech Grajek z klasy TES2 pod opieką Grażyny Koczorowskiej. Podstawowym celem akcji Góra Grosza jest uświadomienie młodzieży, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci wychowujących się w domach dziecka. Ostatecznym celem podjętych działań jest kształtowanie wrażliwości, współczucia i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
Akcja przeprowadzona została w szkołach dziennych. Uczniowie wykazali zrozumienie dla ciężkiej sytuacji rówieśników i bardzo chętnie dzielili się każdym groszem. Uczeń Dominik Hubert z klasy WZ2 znacznie wsparł tegoroczną zbiórkę pieniędzy. W czasie akcji młodzież zebrała na rzecz Towarzystwa Nasz Dom 248,53 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali serce!