nasze mocne strony

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

1.

Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia praktycznego. W Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU znajdują się nowocześnie wyposażone pracownie: motocyklowa, elektrotechniki, elektroenergetyki i elektroniki, pomiarów, obróbki ręcznej, spawalniczej, obrabiarek skrawających (w tym obrabiarek sterowanych numerycznie), projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów, pracownia chłodnictwa i mechatroniki (ul. Wojska Polskiego 14 a).

2.

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum (raz w cyklu edukacji ucznia).

3.

Staże zawodowe krajowe z wynagrodzeniem w lokalnych firmach.

4.

Stypendia: Uczniowie mogą ubiegać się o stypendia w zakładach pracy (nawet 500 zł miesięcznie), a najlepsi mogą otrzymać stypendia starosty ostrowskiego, marszałka województwa, prezesa rady ministrów.

5.

Granty finansowe i wsparcie na realizację własnych projektów innowacji technicznych (TECHNO-GRANTY). Nasi uczniowie dwukrotnie byli stypendystami i laureatami techno-grantów za zrealizowanie własnych innowacyjnych projektów technicznych.

6.

Bezpłatne kursy spawalnicze (MAG, TIG, lutowania twardego), operatora wózków podnośnikowych, serwisu autoklimatyzacji, programowania obrabiarek cnc., komputerowego wspomagania projektowania, w zakresie innowacyjnych technologii (komputerowa diagnostyka samochodów, chłodzenia z użyciem CO2, automaty spawalnicze cnc) – finansowane ze środków Unii Europejskiej.

7.

Szkolny kurs nauki jazdy pojazdem dla uczących się zawodów motoryzacyjnych.

8.

Atrakcyjne koła zainteresowań: teatralne, sportowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, programowania drukarki 3D (szkoła posiada profesjonalna drukarkę 3d), programowania obrabiarek cnc, spawalnicze, komputerowe.

9.

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

10.

Nauka zawodów atrakcyjnych na rynku pracy. Statystyki od lat potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi i dobrze radzą sobie na rynku pracy. Zawody cenione na rynku pracy. Jako jedyna w regionie ZSTE CKU kształci zawody:
✔️ TECHNIK SPAWALNICTWA,
✔️ TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI,
✔️ MECHANIK MOTOCYKLOWY

11.

Wysoki poziom szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka ręczna, potwierdzony wieloma sukcesami w skali województwa (I, II, III miejsca w województwie). Nasi absolwenci członkami kadry narodowej, olimpijczykami, znanymi zawodnikami w kraju i zagranicą.

12.

Wysoki poziom nauki języka obcego zawodowego (laureaci konkursów zewnętrznych Professional English).

13.

ZST-E CKU dwukrotnym laureatem krajowego turnieju i superturnieju „Bezpieczna Szkoła”.
Skip to content