Informacja o ubezpieczeniu – AKTUALIZACJA

👉Nowy link przydatny w celu dokonania ubezpieczenia ucznia od nieszczęśliwych wypadków: https://ubestrefa.pl/oferta/g4lqz9

Ubezpieczenie zbiorowe w PZU S.A uczniów szkół dla młodzieży roku szkolnym 2023/2024 o nazwie PZU NNW Edukacja dla uczniów. Zawieranie ubezpieczenia i wykonywanie płatności składki możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę na komputerze (nie na telefonie). Składka wynosi 55 zł, a maksymalna suma ubezpieczenia 30000 zł. Obecnie ubezpieczenie zaczyna działać od następnego dnia po zawarciu ubezpieczenia. Nie ma już możliwości opłacenia składki w tradycyjny sposób gotówką.

W przypadku ubezpieczania uczniów będących obywatelami Ukrainy należy koniecznie podać PESEL ubezpieczanego lub datę urodzenia i nr paszportu.

Dyżur nauczycielski

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, udostępnionym na stronie internetowej szkoły, w dniu 5 października 2023 r. od godziny 15.30 do godziny 17.00 będzie realizowany dyżur nauczycielski. W tym czasie wszyscy nauczyciele są obecni w szkole i czekają na indywidualne spotkania z uczniami oraz rodzicami.

Stypendia dla uczniów

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. oferuje stypendia uczniom czwartej i piątej klasy Technikum Nr 4 a także uczniom trzeciej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4. Będą to stypendia wypłacane co miesiąc aż do ukończenia nauki w szkole. Wysokości stypendium wynosić będzie 800 zł. miesięcznie. Są oczywiście warunki (szczegóły poniżej).

1) Uczniowie objęci programem stypendialnym zobowiążą się do przepracowania po ukończeniu szkoły dwóch lat w zakładzie Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., w trakcie których będą oni normalnie wynagradzani za swoją pracę.
2) Stypendyści w roku ukończenia szkoły i przystąpienia do pracy w zakładzie fundatora muszą osiągnąć 18 lat.

Osoby, które przerwą kształcenie w szkole, lub nie rozpoczną pracy w zakładzie zwrócą wypłacone stypendium. Osoby, które zrezygnują z pracy w trakcie dwuletniego okresu umownego zwrócą stypendium w wartości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

O stypendium mogą ubiegać się osoby uczące się wszystkich zawodów kształconych w technikum i branżowej szkole I stopnia. Kuźnia obecnie planuje, że stypendystom będzie po zakończeniu ich nauki w szkole oferować pracę na stanowiskach właściwych dla operatora obrabiarek skrawających, ślusarza, elektryka. Absolwenci z innymi kwalifikacjami zostaną przyuczeni w zakładzie do wykonywania przydzielonych obowiązków.

Wnioski o objęcie programem stypendialnym prosimy pobierać w sekretariatach szkoły.

Formularz wniosku:

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf

Wnioski tylko do końca września zbierać będzie doradca zawodowy pani Maria Waliszewska (Szkolny Ośrodek Kariery – gabinet nr 5 znajdujący się za pokojem nauczycielskim). Rozmowy rekrutacyjne do programu
stypendialnego są planowane na pierwszy tydzień października.

Informacja dotycząca spotkań wychowawców z rodzicami

W dniu 7 września 2023 r. o godzinie 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych szkół młodzieżowych. Rodzice w pierwszej kolejności spotykają się z dyrektorem, wychowawcami, opiekunami zajęć praktycznych, pedagogami, psychologiem i doradcą zawodowym w sali gimnastycznej. Następnie przechodzą z wychowawcami do wyznaczonych sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Sala
B1a mgr M. Wołowicz 016 (dawna 10)
B1b mgr R. Stempniak 003 (dawna 11)
B1c mgr M. Matuszczak 201 (dawna 40)
B1d mgr W. Jarosz 011 (dawna 15)
B1e mgr inż. R. Stasiak 008 (dawna 14)
T1a mgr G. Sznajder 205 (dawna 44)
T1b mgr P. Nagrodzka 111 (dawna 30)
T1c mgr B. Michalska-Krawczyk 109 (dawna 28)

W dniu 8 września 2023 r. o godzinie 16.30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pozostałych szkół młodzieżowych, zgodnie z załączoną tabelą.
W szkole dyżurują także pedagodzy, psycholog i doradca zawodowy.

Klasa Wychowawca/opiekun Sala
B2a mgr G. Puchalski 111 (dawna 30)
B2b mgr M. Waliszewska 052 (dawna 9)
B2c mgr inż. M. Matuszczak 209 (dawna 49)
B2d mgr K. Działoszyńska,

w zastępstwie M. Mikołajczyk

109 (dawna 28)
B2e mgr inż. A. Ampuła 206 (dawna 46)
B3a mgr J. Nagel 101 (dawna 20)
B3b mgr I. Michalak 117 (dawna 37)
B3c mgr A. Kubiak 105 (dawna 24)
T2a inż. Ł. Kanarkowski 112 (dawna 31)
T2b mgr I. Pietrzykowska –

spotkanie odbędzie się 13.09.2023 r.

207 (dawna 47)
T2c mgr W. Trzcielińska 107 (dawna 26)
T2d mgr K. Sadowski 013 (dawna 17)
T3a mgr M. Piotrowska 116 (dawna 36)
T3b mgr M. Kosińska – Puchalska 212 (dawna 52)
T4a mgr I. Adamek 003 (dawna 11)
T4b mgr J. Kuna 114 (dawna 34)
T5a mgr inż. D. Walczak PCH
T5b mgr B. Sibińska 023 (dawna 4)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. wg następującego porządku:

Uczniowie klas II, III, IV, V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych o godzinie 9.00 w wyznaczonych niżej salach:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
B2a mgr G. Puchalski 9.00 111 (dawna 30)
B2b mgr M. Waliszewska 9.00 052 (dawna 9)
B2c mgr inż. M. Matuszczak 9.00 209 (dawna 49)
B2d mgr K. Działoszyńska 9.00 109 (dawna 28)
B2e mgr inż. A. Ampuła 9.00 206 (dawna 46)
B3a mgr J. Nagel 9.00 101 (dawna 20)
B3b mgr I. Michalak 9.00 117 (dawna 37)
B3c mgr A. Kubiak 9.00 105 (dawna 24)
T2a inż. Ł. Kanarkowski 9.00 112 (dawna 31)
T2b mgr I. Pietrzykowska 9.00 207 (dawna 47)
T2c mgr W. Trzcielińska 9.00 107 (dawna 26)
T2d mgr K. Sadowski 9.00 013 (dawna 17)
T3a mgr M. Piotrowska 9.00 116 (dawna 36)
T3b mgr M. Kosińska – Puchalska 9.00 212 (dawna 52)
T4a mgr I. Adamek 9.00 003 (dawna 11)
T4b mgr J. Kuna 9.00 114 (dawna 34)
T5a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
T5b mgr B. Sibińska 9.00 023 (dawna 4)

Uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia spotykają się o godzinie 10.15 z dyrektorem, pedagogami, psychologiem, doradcą zawodowym i wychowawcami oraz opiekunami zajęć praktycznych w sali sportowej. Następnie uczniowie przechodzą do wyznaczonych niżej sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
B1a mgr M. Wołowicz 10.15 016 (dawna 10)
B1b mgr R. Stempniak 10.15 003 (dawna 11)
B1c mgr M. Matuszczak 10.15 201 (dawna 40)
B1d mgr W. Jarosz 10.15 011 (dawna 15)
B1e mgr inż. R. Stasiak 10.15 008 (dawna 14)
T1a mgr G. Sznajder 10.15 205 (dawna 44)
T1b mgr P. Nagrodzka 10.15 111 (dawna 30)
T1c mgr B. Michalska-Krawczyk 10.15 109 (dawna 28)

Ze względu na remont terenu przed salą gimnastyczną uczniowie wchodzić będą do sali wejściem wewnętrznym, przez korytarz szkolny.

Pierwsze zajęcia w szkole zaocznej odbędą się w dniach 9-10 września 2023 r.
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 23 czerwca 2023 r. wg następującego porządku:

  • uczniowie klas I, II , III i IV technikum oraz klas I i II branżowej szkoły I stopnia spotykają się z wychowawcami o godzinie 9.00 w wyznaczonych salach,
  • uczniowi z w/w klas, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy po spotkaniu z wychowawcą w klasie, przychodzą do sali sportowej i uczestniczą o godzinie 9.30 w uroczystości zakończenia roku szkolnego,
  • uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia oraz słuchacze II klasy branżowej szkoły II stopnia przychodzą do szkoły na godzinę 9.30 i zajmują miejsca na widowni sali sportowej
Lp. Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
1. B1a mgr G. Puchalski 9.00 10
2. B1b mgr M. Waliszewska 9.00 9
3. B1c mgr inż. M. Matuszczak 9.00 49
4. B1d mgr K. Działoszyńska 9.00 28
5. B1e mgr inż. A. Ampuła 9.00 46
6. B2a mgr J. Nagel 9.00 20
7. B2b mgr A. Kędzierska-Cybułka 9.00 30
8. B2c mgr A. Kubiak 9.00 24
9. B3a mgr Maria Matuszczak 9.30 40
10. B3b mgr B. Michalska-Krawczyk 9.30 15
11. B3c mgr inż. R. Stasiak 9.30 14
12. B3d mgr G. Sznajder 9.30 44
13. T1a inż. Ł. Kanarkowski 9.00 31
14. T1b mgr I. Pietrzykowska 9.00 48
15. T1c mgr W. Trzcielińska 9.00 26
16. T1d mgr K. Sadowski 9.00 17
17. T2a mgr M. Piotrowska 9.00 36
18. T2b mgr M. Kosińska – Puchalska 9.00 52
19. T3a mgr I. Adamek 9.00 11
20. T3b

mgr J. Kuna

9.00 34
21. TP4a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
22. TP4b mgr B. Sibińska 9.00 4