Wyróżnieni i Nagrodzeni

W dniu wczorajszym nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom Technikum Nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSTE CKU. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów. Tradycyjnie informujemy o wyróżnionych i nagrodzonych absolwentach.

1. Świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody otrzymali:

  • Paweł Kaczmarek klasa TES4
  • Przemysław Gola klasa TES4
  • Szymon Grodzki klasa TES4

2. Za dobre wyniki w nauce oraz działalność społeczną nagrody otrzymali:

  • Julia Chowicka – TES4
  • Eliasz Ławniczak – TES4
  • Wojciech Piskorski – TMC4
  • Patryk Rolla – TMC4
  • Kacper Guzowski – TMC4
  • Szymon Mendera – TMC4

3. Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

  • Damian Jodaniewski – TMC4
  • Nikodem Idziorek – TMC4
  • Filip Walczak – TMC4
  • Oskar Adamek – TMC4

4. Za osiągnięcia sportowe:

  • Patryk Łuczak – TES4
  • Michał Niełacny – TES4
  • Mateusz Rogaliński – TES4
  • Wiktor Strzelczyk – TES4

Ponadto nagrody otrzymali absolwenci liceum:

  • Sara Hylińska – klasa LO3a – bardzo dobre wyniki w nauce
  • Kornelia Szkudlarek – klasa LO3a – dobre wyniki w nauce
  • Dawid Iberhan – klasa LO3a – dobre wyniki w nauce
  • Michał Walasiak – klasa LO3a – dobre wyniki w nauce
  • Natalia Magaj – klasa LO3b – bardzo dobre wyniki w nauce
  • Izabela Ibron – klasa LO3b – dobre wyniki w nauce
  • Mateusz Wawrzyniak – klasa LO3b – dobre wyniki w nauce

Serdecznie gratulujemy!

Zakończenie roku dla maturzystów

Komunikat dotyczący uroczystości zakończenia nauki uczniów
i słuchaczy klas maturalnych.
 
W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi rozdanie świadectw uczniom klas kończących odbędzie się w piątek 30.04.2021 r., wg następującego porządku:
✔️ uczniowie klasy TES4 odbierają świadectwa od godziny 12.00 do 13.00 w sali 10,
✔️ uczniowie klasy TMC4 odbierają świadectwa od godziny 13.00 do 14.00 w sali 11,
✔️ słuchacze klasy LO3a odbierają świadectwa od godziny 14.00 do 15.00 w sali 10,
✔️ słuchacze klasy LO3b odbierają świadectwo od godziny 14.00 do 15.00 w sali 9.
 
Przypominamy, że przed szkołą, w czasie rozdania świadectw i po uroczystości obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, dezynfekcja i odstęp 1,5 metrowy).

Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat
Komunikat w sprawie zmian niektórych zasad funkcjonowania szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.
1. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia, Nr 4 będący młodocianymi pracownikami będą realizowali planowo przygotowanie zawodowe u pracodawców stacjonarnie w pełnym wymiarze. Przygotowanie u pracodawców może zostać przerwane jeśli w zakładzie pracy występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.
2. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku pozostali uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uczniowie Technikum Nr 4 będą realizowane zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2021 r., Poz. 752).
Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU

Dzień Ziemi 2021

22 kwietnia to święto  obchodzone na całym świecie, święto Naszej Planety. To szczególna okazja, by przypomnieć sobie dlaczego bez lasów życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Sekretem zdrowego wpływu lasu jest powietrze. Spacerując po lesie spróbujcie wziąć głęboki wdech i poczuć zapach wiosennego powietrza.

ZMIEŃ NAWYKI I RATUJ NASZĄ PLANETĘ
Szkolna akcja ”Sprzątamy las” trwa od 20.04. do 15.05.2021r.
Przewidujemy nagrody dla najbardziej zaangażowanych uczestników akcji.

CO ZROBIĆ?
1.  Przygotuj worki i rękawiczki jednorazowe.
2. Wybierz się z rodziną lub znajomymi do lasu.
3. Spacerując w lesie zbieraj śmieci nie narażając się na skaleczenia.
4. Poproś osobę towarzyszącą o zrobienie Ci kilku zdjęć będących dowodem twojej pracy. Dobrze byłoby dodać zdjęcie worka z zebranymi śmieciami
5. Zdjęcia prześlij na email: geografiazste@wp.pl
6. Zebrane śmieci proszę zabrać ze sobą i wyrzucić w odpowiednie miejsce zgodnie z zasadami segregacji. Bez tego cała akcja nie miałaby sensu.

Koordynatorami akcji są :
Joanna Nagel
Maria Matuszczak

Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat

Komunikat w sprawie zmian niektórych zasad funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.
1. Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia stacjonarnego zajęć sportowych w klasach sportowych ZST-E CKU.
2. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz klas trzecich i czwartych Technikum Nr 4 przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, realizują stacjonarnie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
3. Od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
4. Poza powyższymi zwolnieniami w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4, w Technikum Nr 4, w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1 zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 roku. Oznacza to, że:
a) zaplanowane egzaminy w liceum dla dorosłych odbywają się planowo w formie zdalnej ustalonej zarządzeniem dyrektora szkoły,
b) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie z klas pierwszych i drugich Szkoły Branżowej Nr 4 i Technikum Nr 4 wszystkie zajęcia dydaktyczne realizują zdalnie, włącznie z praktyczną nauką zawodu (dotyczy to uczniów mających planowo odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego),
c) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami nie świadczą pracy i nie realizują przygotowania zawodowego w zakładach pracy. Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika będącego uczniem klasy pierwszej lub drugiej do 25 kwietnia 2021 roku z obowiązku świadczenia pracy i przygotowania zawodowego zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z dnia 15. 04.2021r.,poz. 701).
Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU

Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat

Komunikat w sprawie przedłużenia ograniczeń w edukacji

Minister Edukacji i Nauki podpisał 8 kwietnia 2021 r. rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z treści tego dokumentu wynika, że do 18 kwietnia 2021 roku zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Tak jak dotychczas ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 1. W związku z tym zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, które dotychczas planowo realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU będą realizowane w formie zdalnej do 18 kwietnia.
 2. Do 18 kwietnia młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy”.

Marek Wojtasz

Dyrektor ZST-E CKU