Biblioteka szkolna poleca zbiory Federacji Bibliotek Cyfrowych

Biblioteka szkolna poleca zbiory Federacji Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – polski serwis internetowy założony w 2007, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury pod adresem https://fbc.pionier.net.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych została stworzona i jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Zasoby FBC są współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Serwisy tego typu instytucji są przede wszystkim przyłączane do FBC. Istotną cechą dostępnych poprzez FBC zasobów jest to, że są one w zdecydowanej większości dostępne on-line bez żadnych ograniczeń takich jak np. konieczność odpłatności.

Federacja Bibliotek Cyfrowych w swoich zbiorach posiada

 • czasopisma
 • książki
 • artykuły
 • fotografie
 • dokumenty życia społecznego
 • rękopisy
 • pocztówki
 • starodruki
 • obrazy
 • dokumenty archiwalne
 • muzykalia
 • grafiki
 • dokumenty urzędowe
 • mapy
 • rozprawy doktorskie
 • kartoteki
 • rysunki
 • dokumenty elektroniczne
 • dokumenty dźwiękowe
 • dokumenty wideo
 • rozprawy habilitacyjne
 • prace dyplomowe
 • kategoria: pozostałe