Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie „Zapiski z czasu dobrowolnej izolacji”. Konkurs polega na podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, wrażeniami, obawami i nadziejami o sytuacji pozostania w domu.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
2. Przyjmowane prace mogą być w dowolnej formie literackiej.
3. Podpisane prace (nazwisko, imię, klasa) prosimy przesłać na adres bibliotekakantaka@gmail.com do dnia 30-go kwietnia 2020 r.
4. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa.
5. Na zwycięzców, oprócz oceny z języka polskiego, czekają nagrody-niespodzianki, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.