Podsumowanie i prezentacja efektów projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne)

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne).

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego i ich rodziców, tematykę oraz utrwalone na slajdach działania realizowane w ramach projektu „My i nowoczesne technologie”. W prezentacji szczególne miejsce zajęły efekty i osiągnięcia kilkumiesięcznej pracy uczniów, zaangażowanych w program.

Fotoewaluacja naszego projektu wraz z prezentacją poruszających się robotów zbudowanych z klocków LEGO cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród oglądających.

Podsumowanie i prezentacja efektów projektu Akademii Kształcenia Wyprzedzającego

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu AKW czyli Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego efekty pracy projektowej. Młodzież redagując artykuł cyfrowy nt. „Gospodarze, społecznicy, wojskowi, politycy – role ziemiaństwa polskiego na przykładzie rodziny Lipskich z Lewkowa i z Górzna” przygotowała prezentacje multimedialne poświęcone tym rodzinom. Zaprezentowane zostały pałac w Górznie i Lewkowie z bogatym wyposażeniem oraz opis majątków.

Wyświetlane prezentacje i opowiadane ciekawostki budziły zainteresowanie wielu uczniów.

Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Walentynki w wierszu”

Na Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Walentynki w wierszu” wpłynęło 36 wierszy z siedmiu szkół średnich oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Konkurs został zorganizowany po raz czternasty przez nauczycielki biblioteki szkolnej.
Ten niełatwy czas pandemii sprzyja przemyśleniom i refleksji. Owocem tego jest twórczość młodych poetów, którzy w tym roku nadesłali wyjątkowo wiele wierszy. Mimo, że czas jest smutny widać, że uczucia w młodych ludziach zawsze są takie same.
Do tegorocznego konkursu zgłosili się uczniowie z następujących szkół: II, III, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Przygodzic, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury.
Nadesłane prace oceniała komisja, w skład której weszły nauczycielki biblioteki szkolnej. Wybór najlepszych wierszy był wyjątkowo trudny, ze względu na wysoki i wyrównany poziom twórczości uczestników. Podsumowanie konkursu odbyło się 11-go lutego 2022 roku. Nagrody książkowe oraz dyplomy wyróżnionym w konkursie uczniom zostały przekazane do sekretariatów szkół. Pokłosiem konkursu jest „Biuletyn Literacki” nr 14, który wraz z podziękowaniami otrzymali opiekunowie uczniów.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Julia Szczepaniak – MDK
II miejsce – Anna Wikarjak – III LO
II miejsce – Julia Wesołowska – II LO
III miejsce – Aleksandra Jacyno – IV LO
Wyróżnienie – Faustyna Blandzi – III LO
Wyróżnienie – Alicja Zielezińska – ZSP
Wyróżnienie – Mateusz Wajchert – ZSE
Wyróżnienie – Ewelina Rzepka – ZSU
Wyróżnienie – Tobiasz Prukała – ZST-E

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!
Dziękujemy opiekunom i uczestnikom za udział w konkursie!