Certyfikaty rozdane – zagraniczne staże zawodowe (2017)

Piątego czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego podsumowano projekt „MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO – ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO”. Dyrektor szkoły Marek Wojtasz wręczył uczestnikom projektu dwujęzyczne certyfikaty uczestnictwa wystawione przez instytucje partnerskie i Europass Mobilność. Otrzymane przez uczestników dokumenty poświadczające uczestnictwo w stażu, są dowodem nabycia pierwszego międzynarodowego doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy.

Celem głównym projektu była realizacja 80 godzinnych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły. Uczestnikami projektu byli uczniowie, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk i elektryk. Staże były realizowane w ramach dwutygodniowych praktyk zawodowych w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych w Wielkiej Brytanii w miejscowości Plymouth oraz w specjalistycznych pracowniach zawodowych niemieckiej szkoły w miejscowości Sonneberg, we wrześniu i październiku 2017 roku. Po pracy i szkoleniu stażyści odbywali zajęcia językowe, integracyjne i krajoznawcze. Wrócili zadowoleni.
Ukończenie stażu przez uczestników, przyczyniło się do poprawy ich kompetencji językowych, społecznych, własnej świadomości i ekspresji kulturalnej – kompetencji kluczowych cenionych na rynku pracy.
Projekt został przygotowany przez Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wartość projektu to kwota 227.232,47 złotych. Projekt był realizowany w ramach Programu Erasmus +, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty rozdane – zagraniczne staże zawodowe (2016)

W czwartek, 18 maja w Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU podsumowano czwartą turę zagranicznych staży zawodowych uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowe, realizowanych w ramach  projektów wspieranych przez Unię Europejską oraz Powiat Ostrowski.
Jesienią 2016 dwudziestu uczniów – przyszłych mechaników i techników pojazdów samochodowych odbyło dziesięciodniowe szkolenie  praktyczne w Sonnebergu w Niemczech. Ponadto dziesięciu uczniów odbyło praktyki zawodowe zakładach motoryzacyjnych w Plymouth w Wielkiej Brytanii.
Zagraniczne staże przynoszą ewidentne korzyści. Uczniowie podnoszą swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, także w sytuacjach zawodowych. Ponadto mają na stażach kontakt z nowoczesną technologią i intensywnie praktykują wykonywanie czynności zawodowych. Oddalenie od domu i rodziny stwarza też sytuacje wymuszające szybsze usamodzielnienie się. Uczniowie pozbywają się też kompleksu prowincjusza, który  rzekomo niczego nie może i nie potrafi. Okazuje się, że nasi stażyści potrafią zaimponować pracowitością i umiejętnościami swoim zagranicznym opiekunom- pracodawcom. Ponadto po zajęciach zawodowych uczniowie mają okazję poznawać otoczenie, interesujące miejsca i zabytki, kulturę innego kraju. Uczestnicy staży wracają zawsze zadowoleni. Podczas spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie staży zawodowych. Te dokumenty są nie tylko pamiątką, przydadzą się jako argumenty dla potencjalnego pracodawcy rozważającego zatrudnienie pracowników.
W 2016 roku zrealizowano w ZST-E CKU następujące projekty:
1) „Europejski mechanik samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego” -w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego” Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany z  Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Zakończenie szkolnego projektu staży zagranicznych

W dniu 20 grudnia 2015 roku dokonaliśmy podsumowania jednego z dwóch zrealizowanych w tym roku przez szkołę projektów staży zagranicznych. Projekt nosił nazwę: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego” i miał oznaczenie 2014-1-PL01-KA102-001421. Projekt finansowany był z użyciem środków Unii Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to kwota 41 386,00 Euro. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów, kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych odbyło indywidualne dziesięciodniowe staże zawodowe w angielskich zakładach mechaniki samochodowej w Plymouth.

Na spotkaniu uczestnicy sami potwierdzili, że dzięki projektowi poprawili niewątpliwie swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zwykłych, codziennych sytuacjach oraz w pracy zawodowej. Ponadto stażyści zapoznali się ze angielskimi standardami pracy w zakresie wyposażenia stanowisk, procedur związanych z wykonywaniem określonych obowiązków zawodowych. Sprawdzili także swoje przygotowanie zawodowe w działaniu poprzez wykonywanie różnych zleconych przez pracodawcę czynności. Pozytywne opinie o naszych stażystach ma nasz projektowy partner – firma EUROPA TRAINING Ltd. Ze pobytu stażystów zadowoleni są także angielscy pracodawcy z Plymouth.

Na spotkaniu dyrektor szkoły Marek Wojtasz wręczył uczestnikom projektu certyfikaty oraz tablety BLOW White, które mają służyć jako pomoce do dalszej nauki języka angielskiego.

Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii (październik 2015)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W dniach od 21 września 2015r. do 02 października 2015r. dziesięciu uczniów naszej szkoły: Kamil Beker, Kamil Cicharzewski, Kamil Gąsiorek, Mateusz Gilicki, Piotr Górny, Kacper Grzęda, Dawid Jańczak, Przemysław Sójka, Jakub Sznajder i Patryk Szymczak realizowało praktyki zawodowe w warsztatach samochodowych w miejscowości Plymouth w Wielkiej Brytanii. Staż został zorganizowany w ramach programu ERASMUS+, projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”, opiekunem grupy był Pan mgr Grzegorz Puchalski, nauczyciel języka angielskiego.

Dzięki uczestniczeniu w stażu uczniowie poznali angielskie standardy pracy, standardy technologiczne i jakościowe, wyposażenie stanowisk pracy mechanika samochodowego oraz nowoczesne urządzenia diagnostyczne i narzędzia pracy. Samo szkolenie i instruktaż stanowiskowy były bardzo dokładne, a ich efekty mocno egzekwowane podczas pracy.

Praca w angielskich firmach dała uczniom nowe i cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Korzyści jakie nabyli podczas pobytu w Plymouth w Wielkiej Brytanii to poprawa umiejętności z zawodowego języka angielskiego i zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się tym językiem, zwiększenie pewności siebie w podróżowaniu po Europie w celu poszukiwania zatrudnienia, zrozumienie znaczenia znajomości języka obcego, w przyszłym zatrudnieniu, zrozumienie znaczenia i istoty bycia przedsiębiorczym, samodzielnym i tolerancyjnym oraz radzenie sobie w nietypowych okolicznościach, a także poznanie historii i kultury oraz warunków życia w Wielkiej Brytanii.

Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy uzyskania pozytywnego wyniku na świadectwie potwierdzającym odbycie stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii.

Projekt pn.: Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego;
projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001421

Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii (wrzesień 2015)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

W dniach od 7 września 2015r. do 18 września 2015r. dziesięciu uczniów naszej szkoły: Patryk Adamczak, Michał Artmański, Łukasz Bąkowski, Mateusz Binek, Mateusz Frąszczak, Jakub Hornowski, Michał Markowski, Tomasz Olczak, Artur Podemski i Wawrzyniec Wrześniacki realizowało praktyki zawodowe w sześciu warsztatach samochodowych w miejscowości Plymouth w Wielkiej Brytanii. Staż został zorganizowany w ramach programu ERASMUS+, projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”, opiekunem grupy była Pani mgr Bogumiła Sibińska, nauczyciel języka angielskiego.

W czasie wolnym od pracy uczniowie wraz z opiekunem brali udział w programie kulturowym, który obejmował zwiedzania miasta Plymouth ze średniowieczną starówką i dzielnicą portową – Barbican,  spacer po Tamar Bridge,  festiwal morski (Seafood Festival),  największe oceanarium w Wielkiej Brytanii, jeden wieczór uczniowie spędzili na kręgielni.

Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy uzyskania pozytywnego wyniku na świadectwie potwierdzającym odbycie stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii.

Projekt pn.: Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego;
projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001421

Staże zagraniczne – informacje o projekcie (2015/2016)

Tak jak w latach poprzednich uczniowie szkoły odbywają w tym roku szkolnym zagraniczne praktyki zawodowe. Wnioskodawcą obecnego projektu jest Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerem w projekcie jest EUROPA TRAINING Ltd. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to kwota 41 386,00 Euro.

Uczestnikami projektu jest grupa 20 uczniów, kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu podzieleni są na 2 dziesięcioosobowe grupy. Programy staży realizowane są jako szkolna praktyka zawodowa, w placówce partnerskiej w Plymouth, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji staży. Czas trwania stażu przewidziano na 2 tygodnie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim poprzez realizację dziesięciodniowych praktyk zawodowych w Anglii. Uczestnicy zdobywają umiejętności zawodowe, kompetencje językowe i kulturowe. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się ze angielskimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie porównają polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w kraju partnera.

Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe.

Staż zawodowy w Niemczech (październik 2014)

W  dniach od 6 do 17 października 2014r. grupa 12 uczniów naszej szkoły przebywała na praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego  Berufsbildungs-und Technologiezentrum Rohr –Kloster  w niemieckiej Turyngii. Ośmioro uczniów klasy technikum  tj. K. Smoliński, Sz. Wojciechowski, M. Matysek,  P. Netter, J. Trawiński, F. Zmyślony, M. Szadurski,  A. Krysmann oraz czterech uczniów szkoły zawodowej tj. K. Matuszek , K. Potasznik, G. Bukowski oraz P. Plota zdobywali doświadczenie w nowocześnie wyposażonych warsztatach mechanicznych z zakresu podstaw metrologii elektrycznej, diagnozowania układów kontroli trakcji, sterowania silników hybrydowych, benzynowych i wysokoprężnych za pomocą testerów, komputerów diagnostycznych jak również oscyloskopów. Uczniowie lokalizowali także uszkodzenia w elementach i podzespołach samochodu jak również dobierali i montowali nowe elementy instalacji elektrycznej. W czasie wolnym uczniowie ZST-E CKU zwiedzali zabytki urokliwego miasta Sühl oraz stare miasto Erfurt. Odwiedzili Katedrę Najświętszej Marii Panny, most kramarza jak również synagogę żydowską. W ostatnim dniu pobytu uczniowie otrzymali certyfikaty z rąk samego prezesa Centrum Kształcenia Zawodowego, co nie zdarza się zbyt często. Uczestnicy projektu znacząco wykształcili swoje umiejętności z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki jak również nowoczesnej mechatroniki. Poszerzyli również swój zakres wiedzy dotyczący języka niemieckiego nie tylko zawodowego. Codzienny kontakt z językiem niemieckim wzbogaca w ogromny sposób nasze umiejętności w posługiwaniu się tym językiem.

Europejskie staże zawodowe (wrzesień / październik 2014)

W okresie od 22 września 2014r. do 03 października 2014r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego realizuje swoją praktykę zawodową w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Uczniami tymi są Kacper Górski; Adam Grzegorowski, Paweł Grzegorowski, Nikodem Grzesiek, Mariusz Plewa, Wojciech Ratajek, Wojciech Sneliński, Kamil Sokół, Paweł Szczeciński i Łukasz Zawada. Opiekunem grupy jest nauczyciel mgr Bogumiła Sibińska. Jest to dla nich bardzo ważne doświadczenie zawodowe.

Praktyka ta jest elementem realizowanego przez szkołę dużego projektu pn.: Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego wartość wynosi 412 169,14 PLN, przygotowany został przez nauczycieli tej szkoły we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W całym projekcie bierze udział 44 uczniów uczących się zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Zostali oni podzieleni na 4 grupy. Pierwsza grupa odbyła swoją praktykę zawodową już w marcu tego roku, w niemieckim Centrum Szkolenia Zawodowego  Handwerkskammer Südthüringen Berufsbildungs und Technologiezentrum Rohr-Kloster. Pod opieką mgr Wisławy Trzcielińskiej, staż odbywało 12 uczniów ZSTE CKU: Daniel Bartczak, Konrad Bizan, Michał Daniluk, Piotr Dudkowiak, Robert Jędroszka, Patryk Kaźmierczak, Artur Łukasiak, Maciej Moskot, Jacek Schelzel, Mateusz Sójka, Szymon Adamski i Piotr Witoń.

Natomiast od poniedziałku, to jest 6.10.2014r. swoją zagraniczną praktykę zawodową rozpocznie 22 uczniów ZSTE CKU w dwóch grupach. W Wielkiej Brytanii, pod opieką mgr Grzegorza Puchalskiego, swoje umiejętności zawodowe będą doskonalić Mateusz Kozioł, Michał Maryniak, Mateusz Trawiński, Wiktor Krawczyk, Damian Banach, Konrad Janiszewski, Jakub Krzyżański, Patryk Bergandy, Dawid Makówczyński i Dariusz Krawczyk. Natomiast w Niemczech, pod opieką mgr Iwony Pietrzykowskiej, swój fach będą doskonalić Grzegorz Bukowski, Albert Krysmann, Karol Matuszek, Maksymilian Matysek, Piotr Netter, Paweł Plota, Kamil Potasznik, Konrad Smoliński Mariusz Szadurski, Jakub Trawiński , Szymon Wojciechowski i Fabian Zmyślony.  Praktyki zawodowe realizowane w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych i niemieckim centrum kształcenia zawodowego będą trwały dwa tygodnie.

Uczestnicy staży zagranicznych mają zapoznać się z angielskimi i niemieckimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych usług motoryzacyjnych. Mają oni poznać typowe dla danego kraju wyposażenie stanowisk pracy, nowoczesne narzędzia i urządzenia. Uczniowie porównają polskie normy, technologie obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Ponadto mają zapoznać się z różnymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, w tym także wynikającymi z przepisów BHP.

Uczestnicy projektu poprzez swoja praktykę w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu doświadczają realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie niewątpliwie także przyda się im w przyszłym życiu zawodowym i stworzy więcej możliwości realizowania kariery zawodowej.

 

Staż zawodowy w Rohr – czerwiec 2014

W dniach 09.06 do 21. 06. 2014 w ramach realizowanego programu pod nazwą „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” kolejna grupa uczniów klas pierwszych i drugich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywała staż zawodowy w niemieckim ośrodku szkoleniowym w górskiej miejscowości Rohr, nieopodal Suhl.

Głównym punktem stażu było oczywiście kształcenie praktyczne w warsztatach samochodowych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych i obecnie produkowanych modeli pojazdów samochodowych. Podziw naszych uczniów wzbudziło niezmiernie bogate wyposażenie warsztatów. Uczniowie uczyli się między innymi obsługi urządzeń do badania geometrii kół. Uczniowie zapoznali się z niemieckimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym w danym kraju wyposażeniem stanowisk do wykonywania specjalistycznych badań samochodu, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy nabyli nowe praktyczne doświadczeń zawodowe w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy. Fachowość oraz znajomość rzemiosła zaprezentowana przez naszych uczniów uczących się zawodów motoryzacyjnych (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych budziły niekłamany podziw instruktorów niemieckich.

Ponadto uczniowie pogłębiali także swoje umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, także w sytuacjach zawodowych. Staż poprzedzony był dodatkowym przygotowaniem językowym w kraju.

Ponieważ jednak nie tylko samą pracą człowiek żyje, gospodarze zadbali o to, aby uczniowie w czasie wolnym mieli odpowiednie zajęcia. Zwiedzili Suhl z muzeum Simsona, gdzie wystawione są egzemplarze wszystkich modeli tych skuterów, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane. Bowiem to właśnie w tym mieście produkowano ten legendarny już pojazd. W weekend udali się na całodniową wycieczkę do stolicy Turyngii – Erfurtu, oraz do miejscowości Meiningen. Były także aspekty sportowe. Uczniowie codziennie jeździli na wycieczki rowerowe, odbyli zajęcia na basenie oraz torze kartingowym. Brali również udział w spływie kajakowym. Do domu powrócili bogatsi w doświadczenia zawodowe, językowe oraz krajoznawcze.