Centrum
Kształcenia Zawodowego

przy ulicy Wojska Polskiego 14A

Centrum Kształcenia Zawodowego jest placówką, w której realizuje się kształcenie zawodowe w formie szkolnej i pozaszkolnej na rzecz uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, a także Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. 

Centrum Kształcenia Zawodowego organizacyjnie podlega Zespołowi Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU. Kieruje nim wicedyrektor ZSTE CKU do sprawa kształcenia praktycznego. 

CKZ funkcjonuje w kompleksie budynków zlokalizowanych między ul. Wolności 10,  a ul. Wojska Polskiego 14a (wjazd od ul. Wojska Polskiego). Sekretariat CKZ znajduje się na piętrze budynku E. Telefon: 62 720 50 94. W CKZ znajdują się następujące pracownie zawodowe:
 • Pracownia Budowlano – instalacyjna
 • Pracownia Elektromechaniki Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Elektrotechniki Elektroniki i Elektroenergetyki x 2
 • Pracownia Elektrotechniki – egzaminacyjna  
 • Pracownia Energetyki Odnawialnej 
 • Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania 
 • Pracownia Mechatroniki
 • Pracownia Obróbki Ręcznej 
 • Pracownia Obróbki Skrawaniem 
 • Pracownia Pojazdów Motocyklowych
 • Pracownia Pomiarów Fizycznych
 • Pracownia Projektowania Programowania Komputerowego i Grafiki x 2
 • Pracownia Spawalnicza
 • Pracownia Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych x2,
 • Sala konferencyjna x 2
 • Stolarnia
 • Warsztat Samochodowy
 • Sale dydaktyczne ogólne x 3 

Ponadto w kompleksie CKZ funkcjonuje Stacja Kontroli Pojazdów ZSTE CKU. 

Skip to content