Certyfikaty rozdane – zagraniczne staże zawodowe (2016)

W czwartek, 18 maja w Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU podsumowano czwartą turę zagranicznych staży zawodowych uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowe, realizowanych w ramach  projektów wspieranych przez Unię Europejską oraz Powiat Ostrowski.
Jesienią 2016 dwudziestu uczniów – przyszłych mechaników i techników pojazdów samochodowych odbyło dziesięciodniowe szkolenie  praktyczne w Sonnebergu w Niemczech. Ponadto dziesięciu uczniów odbyło praktyki zawodowe zakładach motoryzacyjnych w Plymouth w Wielkiej Brytanii.
Zagraniczne staże przynoszą ewidentne korzyści. Uczniowie podnoszą swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, także w sytuacjach zawodowych. Ponadto mają na stażach kontakt z nowoczesną technologią i intensywnie praktykują wykonywanie czynności zawodowych. Oddalenie od domu i rodziny stwarza też sytuacje wymuszające szybsze usamodzielnienie się. Uczniowie pozbywają się też kompleksu prowincjusza, który  rzekomo niczego nie może i nie potrafi. Okazuje się, że nasi stażyści potrafią zaimponować pracowitością i umiejętnościami swoim zagranicznym opiekunom- pracodawcom. Ponadto po zajęciach zawodowych uczniowie mają okazję poznawać otoczenie, interesujące miejsca i zabytki, kulturę innego kraju. Uczestnicy staży wracają zawsze zadowoleni. Podczas spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie staży zawodowych. Te dokumenty są nie tylko pamiątką, przydadzą się jako argumenty dla potencjalnego pracodawcy rozważającego zatrudnienie pracowników.
W 2016 roku zrealizowano w ZST-E CKU następujące projekty:
1) „Europejski mechanik samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego” -w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego” Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany z  Europejskiego Funduszu  Społecznego.