Certyfikaty rozdane – zagraniczne staże zawodowe (2017)

Piątego czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego podsumowano projekt „MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO – ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO”. Dyrektor szkoły Marek Wojtasz wręczył uczestnikom projektu dwujęzyczne certyfikaty uczestnictwa wystawione przez instytucje partnerskie i Europass Mobilność. Otrzymane przez uczestników dokumenty poświadczające uczestnictwo w stażu, są dowodem nabycia pierwszego międzynarodowego doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy.

Celem głównym projektu była realizacja 80 godzinnych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły. Uczestnikami projektu byli uczniowie, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk i elektryk. Staże były realizowane w ramach dwutygodniowych praktyk zawodowych w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych w Wielkiej Brytanii w miejscowości Plymouth oraz w specjalistycznych pracowniach zawodowych niemieckiej szkoły w miejscowości Sonneberg, we wrześniu i październiku 2017 roku. Po pracy i szkoleniu stażyści odbywali zajęcia językowe, integracyjne i krajoznawcze. Wrócili zadowoleni.
Ukończenie stażu przez uczestników, przyczyniło się do poprawy ich kompetencji językowych, społecznych, własnej świadomości i ekspresji kulturalnej – kompetencji kluczowych cenionych na rynku pracy.
Projekt został przygotowany przez Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wartość projektu to kwota 227.232,47 złotych. Projekt był realizowany w ramach Programu Erasmus +, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.