Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowała Komisja Europejska w 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, motywując i angażując państwa z całego świata.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łączące zaangażowanie wielu instytucji.

DBI 2021 obchodzony był 9 lutego. Wspierając to przedsięwzięcie, byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju działania, które w czasie pandemii i kształcenia na odległość, realizowaliśmy „w sieci”. Od 1 lutego do ostatniego dnia tego miesiąca, zadania, które podejmowali uczniowie służyły przede wszystkim promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach spotkań online uczniowie stworzyli plakaty zachęcające do udziału w DBI, poznali zasady właściwego zachowania w sieci oraz bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach. Bawiąc się kodami QR młodzież naszej szkoły niewątpliwie zwiększyła swoją świadomość dot. bezpieczeństwa w Internecie, objawów uzależnienia od niego, form cyberprzemocy oraz publikowania na różnych portalach prywatnych informacji. Pamiętajmy o bezpieczeństwie online nie tylko w czasie obchodów DBI, lecz każdego
dnia!