Europejskie staże zawodowe (wrzesień / październik 2014)

W okresie od 22 września 2014r. do 03 października 2014r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego realizuje swoją praktykę zawodową w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Uczniami tymi są Kacper Górski; Adam Grzegorowski, Paweł Grzegorowski, Nikodem Grzesiek, Mariusz Plewa, Wojciech Ratajek, Wojciech Sneliński, Kamil Sokół, Paweł Szczeciński i Łukasz Zawada. Opiekunem grupy jest nauczyciel mgr Bogumiła Sibińska. Jest to dla nich bardzo ważne doświadczenie zawodowe.

Praktyka ta jest elementem realizowanego przez szkołę dużego projektu pn.: Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego wartość wynosi 412 169,14 PLN, przygotowany został przez nauczycieli tej szkoły we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W całym projekcie bierze udział 44 uczniów uczących się zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Zostali oni podzieleni na 4 grupy. Pierwsza grupa odbyła swoją praktykę zawodową już w marcu tego roku, w niemieckim Centrum Szkolenia Zawodowego  Handwerkskammer Südthüringen Berufsbildungs und Technologiezentrum Rohr-Kloster. Pod opieką mgr Wisławy Trzcielińskiej, staż odbywało 12 uczniów ZSTE CKU: Daniel Bartczak, Konrad Bizan, Michał Daniluk, Piotr Dudkowiak, Robert Jędroszka, Patryk Kaźmierczak, Artur Łukasiak, Maciej Moskot, Jacek Schelzel, Mateusz Sójka, Szymon Adamski i Piotr Witoń.

Natomiast od poniedziałku, to jest 6.10.2014r. swoją zagraniczną praktykę zawodową rozpocznie 22 uczniów ZSTE CKU w dwóch grupach. W Wielkiej Brytanii, pod opieką mgr Grzegorza Puchalskiego, swoje umiejętności zawodowe będą doskonalić Mateusz Kozioł, Michał Maryniak, Mateusz Trawiński, Wiktor Krawczyk, Damian Banach, Konrad Janiszewski, Jakub Krzyżański, Patryk Bergandy, Dawid Makówczyński i Dariusz Krawczyk. Natomiast w Niemczech, pod opieką mgr Iwony Pietrzykowskiej, swój fach będą doskonalić Grzegorz Bukowski, Albert Krysmann, Karol Matuszek, Maksymilian Matysek, Piotr Netter, Paweł Plota, Kamil Potasznik, Konrad Smoliński Mariusz Szadurski, Jakub Trawiński , Szymon Wojciechowski i Fabian Zmyślony.  Praktyki zawodowe realizowane w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych i niemieckim centrum kształcenia zawodowego będą trwały dwa tygodnie.

Uczestnicy staży zagranicznych mają zapoznać się z angielskimi i niemieckimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych usług motoryzacyjnych. Mają oni poznać typowe dla danego kraju wyposażenie stanowisk pracy, nowoczesne narzędzia i urządzenia. Uczniowie porównają polskie normy, technologie obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Ponadto mają zapoznać się z różnymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, w tym także wynikającymi z przepisów BHP.

Uczestnicy projektu poprzez swoja praktykę w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu doświadczają realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie niewątpliwie także przyda się im w przyszłym życiu zawodowym i stworzy więcej możliwości realizowania kariery zawodowej.