Informacja dotycząca spotkań wychowawców z rodzicami

W dniu 7 września 2023 r. o godzinie 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych szkół młodzieżowych. Rodzice w pierwszej kolejności spotykają się z dyrektorem, wychowawcami, opiekunami zajęć praktycznych, pedagogami, psychologiem i doradcą zawodowym w sali gimnastycznej. Następnie przechodzą z wychowawcami do wyznaczonych sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Sala
B1a mgr M. Wołowicz 016 (dawna 10)
B1b mgr R. Stempniak 003 (dawna 11)
B1c mgr M. Matuszczak 201 (dawna 40)
B1d mgr W. Jarosz 011 (dawna 15)
B1e mgr inż. R. Stasiak 008 (dawna 14)
T1a mgr G. Sznajder 205 (dawna 44)
T1b mgr P. Nagrodzka 111 (dawna 30)
T1c mgr B. Michalska-Krawczyk 109 (dawna 28)

W dniu 8 września 2023 r. o godzinie 16.30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pozostałych szkół młodzieżowych, zgodnie z załączoną tabelą.
W szkole dyżurują także pedagodzy, psycholog i doradca zawodowy.

Klasa Wychowawca/opiekun Sala
B2a mgr G. Puchalski 111 (dawna 30)
B2b mgr M. Waliszewska 052 (dawna 9)
B2c mgr inż. M. Matuszczak 209 (dawna 49)
B2d mgr K. Działoszyńska,

w zastępstwie M. Mikołajczyk

109 (dawna 28)
B2e mgr inż. A. Ampuła 206 (dawna 46)
B3a mgr J. Nagel 101 (dawna 20)
B3b mgr I. Michalak 117 (dawna 37)
B3c mgr A. Kubiak 105 (dawna 24)
T2a inż. Ł. Kanarkowski 112 (dawna 31)
T2b mgr I. Pietrzykowska –

spotkanie odbędzie się 13.09.2023 r.

207 (dawna 47)
T2c mgr W. Trzcielińska 107 (dawna 26)
T2d mgr K. Sadowski 013 (dawna 17)
T3a mgr M. Piotrowska 116 (dawna 36)
T3b mgr M. Kosińska – Puchalska 212 (dawna 52)
T4a mgr I. Adamek 003 (dawna 11)
T4b mgr J. Kuna 114 (dawna 34)
T5a mgr inż. D. Walczak PCH
T5b mgr B. Sibińska 023 (dawna 4)