Informacje dla kandydatów

Szanowni kandydaci w związku z dużym zainteresowaniem nauką określonych zawodów szkoła może zmienić limity osób planowanych do poszczególnych oddziałów. Prosimy nie sugerować się na razie  liczbą miejsc widoczną na stronach elektronicznej rekrutacji. Szkoła może także zmienić liczby miejsc i konfiguracje zawodów w ramach poszczególnych oddziałów w celu dopasowania do zainteresowania określonymi zawodami.
Ponadto prosimy pamiętać, że na liście kandydatów pojawią się tylko nazwiska tych osób, które dostarczą w terminie wyznaczonym regulaminem  rekrutacyjnym świadectwa ukończenia gimnazjum / ośmioletnich szkół podstawowych oraz zaświadczenia z egzaminu.