Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Wybrane informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie w 2021r., którzy swoje deklaracje składają w okręgowej komisji egzaminacyjnej:


Wybrane informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie w 2021r., którzy swoje deklaracje składają w szkole: