szkoła

Informacje o Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (062) 736-67-09
e-mail: zste@promax.media.pl

NIP: 622 17 97 810
REGON: 000124995

Dyrektor:

mgr Marek Wojtasz

Wicedyrektorzy:

mgr Maria Mikołajczyk

mgr inż. Włodziemierz Jarosz

mgr Katarzyna Sawicka

Skip to content