Jak z tymi zaświadczeniami?

Wyjaśniamy, o co chodzi z zaświadczeniami lekarskimi.

Żeby wyjaśnić sprawę zaświadczeń musimy wrócić do momentu zapisów kandydatów do klas pierwszych.

    • Kandydaci do branżowej szkoły oraz technikum muszą po wizycie u lekarza medycyny pracy wskazanego przez szkołę dostarczyć do szkoły zaświadczenia o braku przeciwskazań do nauki określonego zawodu.
    • Ponadto kandydaci do nauki zawodów motoryzacyjnych (mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik pojazdów samochodowych) na podstawie skierowania wydanego przez szkołę muszą poddać się odrębnemu badaniu i otrzymać od wskazanego lekarza medycyny pracy odrębne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem. Posiadanie tego właśnie zaświadczenia pozwala na dopuszczenie ucznia do praktycznej nauki jazdy pojazdem oraz ubiegania się o utworzenie profilu kandydata na kierowców PKK w wydzielę komunikacji. W takim zaświadczeniu wydanym kandydatom do szkoły w związku z nauką jazdy lekarz używa specyficznego formularza i powołuje się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1659) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.).

Podkreślamy, że kandydat do szkoły powinien uzyskać dwa zaświadczenia o braku przeciwskazań do na nauki zawodu i o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami na dwóch różnych drukach! To drugie zaświadczenie wypisuje się na specjalnym formularzu z powołaniem się na art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Natomiast po ukończeniu szkolenia z nauki jazdy uczeń może podejść do egzaminu na prawo jazdy. Gdy zda i będzie chciał ubiegać się w wydziale komunikacji o wyrobienie dokumentu prawa jazdy musi poddać się ponownemu badaniu, tym razem płatnemu. Efektem tego badania będzie zaświadczenie, w którym lekarz medycyny pracy zaświadczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania określonymi pojazdami powołując się na art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.).