Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim II

Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim II

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU bierze udział w „Kompleksowym programie rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”

W ramach tej edycji programu realizujemy bezpłatne dla uczniów kursy i szkoleniach zawodowe. Są to kursy spawalnicze (spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i spawania blach i rur ze stali nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (po 90 uczniów), dla kierowców wózków podnośnikowych (dla 45 uczniów), kurs obsługi i programowania obrabiarek cnc (dla 30 uczniów), komputerowego wspomagania projektowania (10 uczniów), szkolenie z zakresu F-gazów i diagnostyki i naprawy klimatyzacji samochodowej (30 uczniów). Ponadto 60 uczniów realizować będzie staże u pracodawców.

Zakupiono niezbędne pomoce i materiały do realizacji zaplanowanych szkoleń. Wśród nich są przyłbice i rękawice spawalnicze, suwmiarki, magnetyczne kątowniki spawalnicze, zaciski do centrowania rur, cyfrowe przymiary spawalnicze, pręty aluminiowe do szkoleń zakresu obsługi i programowania obrabiarek cnc, zestaw multimedialny, multimetr cyfrowy, drukarka A4.
Ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu epidemii – wiosną 2020 r. – spowolniły start programu, ale szkolenia spawalnicze już trwają. Inne działania będą uruchamiane zgodnie z harmonogramem. Kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji wymagają, aby uczestnicy byli pełnoletni. O rekrutacjach do poszczególnych działań informują uczniów nauczyciele ZSTE CKU oraz sekretariat główny szkoły oraz wicedyrektor Sławomir Olszewski. Większość zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach programu będzie realizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU.

Wsparcie uzyskają także nauczyciele ZSTE CKU w postaci szkoleń w zakresie programów AutoCAD stopień 1i stopień 2 (3 uczestników), Inventor (dla 1 nauczyciela).

Program pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Program prowadzi Powiat Ostrowski, a jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.