Komunikat

Ważny komunikat!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z dnia 26 marca poz.561) od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

1. Od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, które dotychczas planowo realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego będą realizowane w formie zdalnej.

2. Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Marek Wojtasz