Komunikat

Komunikat w sprawie zmian niektórych zasad funkcjonowania szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.
1. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia, Nr 4 będący młodocianymi pracownikami będą realizowali planowo przygotowanie zawodowe u pracodawców stacjonarnie w pełnym wymiarze. Przygotowanie u pracodawców może zostać przerwane jeśli w zakładzie pracy występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.
2. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 roku pozostali uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uczniowie Technikum Nr 4 będą realizowane zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2021 r., Poz. 752).
Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU