Komunikat dla kandydatów

Szanowni Kandydaci jeśli macie kłopoty z elektroniczną rejestracją wniosku o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/ proponujemy zgłosić się do naszego sekretariatu z wnioskiem wypełnionym odręcznie. Pracownicy szkoły wprowadzą Wasz wniosek do systemu elektronicznego. Papierowe formularze wniosku o przyjęcie do szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły. Ponadto załączamy do pobrania formularz wniosku w formie pliku pdf. Proszę go wydrukować i wypełnić dokładnie razem z rodzicami i podpisać. Następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Pobierz formularz