Komunikat dla osób kończących naukę 24 kwietnia 2020

Komunikat dla osób kończących naukę 24 kwietnia 2020

W związku z pandemią i zakazem zgromadzeń wręczenie świadectw potwierdzających ukończenie roku szkolnego nie będzie miało w tym roku uroczystego charakteru.

  1. W dniu 24 kwietnia od godziny 10 do 15 będzie czynna biblioteka szkolna. Pracownice biblioteki będą odbierać od uczniów klas czwartych technikum oraz klas trzech liceum ogólnokształcącego książki i wydawać poświadczenie rozliczenia się z biblioteką.
  2. W dniu 24 kwietnia od godziny 10 do godziny 15 na korytarzu szkolnym pracownica sekretariatu uczniowskiego będzie wydawać świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumenty osobowe, po uprzednim sprawdzeniu rozliczenia absolwenta z biblioteką szkolną. W związku z koniecznością potwierdzenia odbioru dokumentów prosimy zabrać ze sobą WŁASNY DŁUGOPIS.
  3. Zarówno klientów biblioteki jak i sekretariatu uczniowskiego bardzo prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów krajowych, a związanych z przebywaniem w miejscach publicznych w okresie pandemii. Do szkoły proszę przybyć z maseczką na twarzy i w razie kolejki zachować bezpieczny dystans 2 metrów między osobami. Osoby bez zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku szkoły. Prosimy także o dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły przez skorzystanie z dozownika ze środkiem odkażającym.
  4. Po odebraniu dokumentów bardzo prosimy o upuszczenie budynku i terenu szkoły. Prosimy o nietraktowanie tej okoliczności jako okazji do spotkania towarzyskiego.
  5. W dniu 24 kwietnia w budynku szkolnym nie będą przebywać wychowawcy oraz nauczyciele. Prosimy o nieskładanie w szkole kwiatów do przekazania tym osobom. W tych szczególnych okolicznościach zachęcamy do kontaktów z wychowawcą za pośrednictwem Internetu.
  6. Osoby, które nie odbiorą świadectw ukończenia nauki w dniu 24 kwietnia prosimy o telefoniczny kontakt ze szkołą w celu UMÓWIENIA WIZYTY w innym terminie. Telefon: 62-7366709 (od godz. 8.00 do 14.00). W okresie pandemii drzwi do budynku szkoły są zamknięte. Klienci, którzy nie umówią wizyty nie będą mieli możliwości wejścia do szkoły.
  7. Wszelkie nowe informacje dotyczące egzaminów dojrzałości oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będą publikowane na stronie szkoły.

                                                                                                             Marek Wojtasz