Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca w szkołach dla młodzieży wchodzących w skład ZST-E CKU obowiązują nowe zasady kształcenia:

  1. Uczniowie przebywając w domu realizują ustawowy obowiązek nauki za pomocą zdalnego kształcenia.

  2. Rodzice uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, z użyciem komputera i łącza internetowego proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą. Uzgodniona zostanie forma edukacji lub pomoc techniczna.

  3. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia edukacyjne zdalne z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji dostosowanych do możliwości technicznych wszystkich uczniów w oddziale.

  4. Uczniowie są oceniani wg zasad i wymagań wskazanych przez nauczycieli, przy pomocy różnych narzędzi dostępnych w wersji elektronicznej, w formach i zasadach zgodnych ze statutem.

  5. Rodzice uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą. Uzgodniona zostanie forma edukacji lub pomoc techniczna.

  6. Kontakt rodziców z nauczycielami jest prowadzony na dotychczasowych zasadach – poprzez dziennik elektroniczny.

  7. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

  8. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia z przygotowania zawodowego tylko w ustalone dni, w których nie odbywają się zdalnie zajęcia dydaktyczne (zgodnie z dotychczasowym planem zajęć edukacyjnych), o ile pracodawca oficjalnie nie zwolnił ich z świadczenia pracy.

  9. Zajęcia praktyczne organizowane dla uczniów, którzy nie są młodocianymi pracownikami odbywają się w formie kształcenia zdalnego.

  10. Szkoła pozostaje zamknięta i nie przyjmuje interesantów. Wszelkie sprawy załatwia się telefonicznie lub korespondencyjnie.

Telefon: 62 7366709; mail: zste@promax.media.pl

Z poważaniem

Marek Wojtasz