Komunikat dotyczący spotkań z rodzicami i opiekunami

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie
W związku z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym odwołane zostają spotkania z rodzicami  w szkole, które zaplanowano na dzień 18 listopada 2021 roku.
O postępach uczniów w nauce powiadomi Rodziców i Opiekunów wychowawca poprzez Wiadomości na platformie dziennika Librus lub telefonicznie.

z poważaniem

Marek Wojtasz