Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Z uwagi na kontynuację strajku w dzienniku elektronicznym zamieszczone zostały komunikaty o odwołaniu konkretnych zajęć dydaktycznych dla poszczególnych oddziałów lub o zmianie planu lekcji we wtorek. Podobne komunikaty będą pojawiać się w dniach następnych, aż do zakończenia akcji strajkowej. Uczniów, którzy przyjdą do Centrum Kształcenia Praktycznego mimo odwołania zajęć zobowiązuję do zgłoszenie się do wicedyrektora Sławomira Olszewskiego.

Wobec bardzo niewielkiej liczby zajęć, które mogą się odbyć w szkole w okresie strajkowym bardzo proszę Rodziców o rozważenie decyzji o zatrzymaniu swoich dzieci w domach aż do odwołania akcji strajkowej. Oczywiście mamy obowiązek zrealizowania zajęć zastępczych o charakterze opiekuńczym z uczniami, którzy przyjdą do szkoły mimo odwołania planowych zajęć, ale wobec niewielkiej liczby nauczycieli aktywnych w okresie strajkowym organizacja tych zajęć będzie trudna.

Ponadto informuję jednocześnie, że zajęcia z zakresu przygotowania zawodowego u pracodawców dla młodocianych pracowników – uczniów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej – odbywają się planowo.

Marek Wojtasz