Komunikat nr 23 – 2019/2020

Komunikat nr 23 – 2019/2020

1. W związku ze zmianą terminów pisemnych egzaminów maturalnych dokonaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i CKE ulega zmianie terminarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach młodzieżowych Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU.
a) W dniach dotychczas wyznaczonych jako dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzn. 4 maja, 5 maja, 6 maja 2020 r. odbywać się będą planowe zajęcia dydaktyczne.
b) Ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach młodzieżowych w następujących terminach:
• 8 czerwca 2020 r. (egzamin maturalny pisemny z języka polskiego),
• 9 czerwca 2020 r. (egzamin maturalny pisemny z matematyki),
• 10 czerwca 2020 r. (egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego).
2. Wcześniej ustalony termin dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, to znaczy 12 czerwca 2020 r. nie ulega zmianie.

Marek Wojtasz