Komunikat nr 8

Komunikat Nr 8 – 2020/21 Dyrektora ZST-E CKU

w sprawie zmiany formy kształcenia praktycznego

Zgodnie z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że:

  1. Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uczniów Technikum Nr 4 w ZST-E CKU będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej, na takich samych zasadach jak zajęcia teoretyczne. Uczniowie pozostają w tym czasie w miejscu zamieszkania.

  2. W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w ZSTE CKU będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Uczniów korzystających z przygotowania zawodowego w zakładach pracy prosimy o pozostanie w miejscu zamieszkania i poinformowanie pracodawców o tym komunikacie.

  3. W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r uczniowie klasy T3a pozostają w domach, a o nowej formie realizacji praktyki zawodowej i sposobie jej ocenienia zostaną powiadomieni przez szkołę w formie korespondencji poprzez dziennik internetowy.

Marek Wojtasz

Dyrektor ZST- E CKU