Komunikat w sprawie wyników egzaminów zawodowych

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

I DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW

1. Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim informuje wszystkich uczniów i absolwentów szkoły, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2020 o bezwzględnym obowiązku odebrania indywidualnych kodów dostępu (login i hasło) umożliwiających sprawdzenie przez zdającego wyników z części pisemnej i praktycznej zdawanego przez siebie egzaminu. Sposób postępowania podczas samodzielnego sprawdzenia wyników zostanie szczegółowo opisany poniżej. Drukowane zaświadczenia z wynikami egzaminu z uwagi na okres wzmożonej infekcji wirusowej uczniowie otrzymają zdecydowanie później, niż to było planowane. Odbiór kodów dostępu odbywał się będzie sekretariacie CKZ (CKP) w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Wolności 10 (wejście od Wojska Polskiego) u wicedyrektora Sławomira Olszewskiego, w budynku E. Dopuszczalny jest tylko osobisty odbiór kodów po wcześniejszym okazaniu się dowodem osobistym. Kody należy odebrać bezwzględnie w dniach od 17.03.2020 do 20.03.2020 w godzinach 9.00 do 13.00. Prosimy przychodzić pojedynczo.

2. OPIS SPOSOBU SAMODZIELNEGO SPRAWDZENIA UZYSKANYCH WYNIKÓW Z EGZAMINU

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymają od wicedyrektora Sławomira Olszewskiego.

  1. „Wejdź” na stronę: www.oke.poznan.pl

  2. Przejdź do zakładki „Serwis uczniów i absolwentów”

  3. Przeczytaj dokładnie instrukcję zamieszczoną na tej stronie

  4. Zaloguj się podając otrzymany w szkole kod dostępu (login i hasło)

  5. Sprawdź uzyskany wynik

UWAGA: Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 20 marca br. (nie wcześniej).

3. W wypadku niepomyślnego wyniku egzaminu (nie zdania go) i chęci ucznia do przystąpienia do poprawki w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. należy bezwzględnie skontaktować się osobiście lub telefonicznie z wicedyrektorem ZST-E CKU Sławomirem Olszewskim (tel. 608 58 51 52) w dniach 20.03.2020 do 27.03.2020 w celu umówienia się na złożenie uzupełniającej deklaracji przystąpienia do niezdanej części egzaminu. Po upływie tego terminuniebędzie istniała możliwość dokonania takiego zgłoszenia.

Komunikat do pobrania również w formie pliku PDF: