Komunikat w związku z epidemią

W związku z utrzymującą się epidemią przypominamy, że na terenie obiektów należących do ZST-E CKU uczniowie mają obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU w czasie trwania epidemii. Szczególnie ważne jest utrzymywanie dystansu w czasie zajęć lekcyjnych oraz na przerwach, noszenie czystych maseczek ochronnych, prawidłowe mycie rąk, a także częste korzystanie z płynu do dezynfekcji. Pamiętajmy, że dbałość o higienę i przestrzeganie zasad Regulaminu jest sprawdzianem naszej odpowiedzialności za zdrowie własne oraz dobro kolegów i koleżanek.