Komunikat

Informuję, że zajęcia w dniach
17-18 października 2020 r.
II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Branżowej Szkole II stopnia
odbędą się w formie zdalnej.
Bardzo proszę słuchaczy o pilny kontakt z opiekunem klasy w celu podania aktualnego adresu e-mail.
mgr M. Wojtasz
dyrektor ZST-E CKU