Konkurs biblioteczny „Gustaw Herling-Grudziński – życie i twórczość”

Konkurs biblioteczny
„Gustaw Herling-Grudziński – życie i twórczość”

W dniu 15-go maja odbył się szkolny konkurs biblioteczny „Gustaw Herling-Grudziński – życie i twórczość”. Konkurs zorganizowany został przez Grażynę Koczorowską i Małgorzatę Olszewską, z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza oraz ogłoszeniem roku 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i wiedzy o pisarzu, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie postaw odbiorcy kultury. Uczestników konkursu obowiązywała znajomość biografii i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III technikum zawodowego, przeprowadzony został w formie pisemnego testu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 14 uczniów z klas: TES2, TSM3 i TEC3. Komisja konkursowa w dniu 20-go maja oceniła prace uczniów. Pierwsze miejsce w konkursie z maksymalną ilością punktów zajął Mateusz Nowacki z klasy TES2, drugie miejsca zdobyli: Dawid Stec z klasy TSM3 oraz Eliasz Ławniczak z klasy TES2, III miejsca zajęli: Mikołaj Jańczak z klasy TEC3, Wiktor Strzelczyk z klasy TES2 oraz Jakub Mrozek z klasy TSM3. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez organizatorki konkursu w dniu 22-go maja w bibliotece szkolnej.