Konkurs biblioteczny „Jan Paweł II”, kolejna edycja

Konkurs biblioteczny „Jan Paweł II”

W dniach 21-go i 22-go kwietnia odbył się konkurs biblioteczny „Jan Paweł II”. Został on zorganizowany w związku z przypadającą 14 rocznicą śmierci papieża Polaka.  Brało w nim udział 55 uczniów z klas: B1a, B1b, B1c, B1d. Poprawność rozwiązania testów oceniało jury w składzie: Grażyna Koczorowska, Małgorzata Olszewska i Andrzej Krążek. Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się ogromną wiedzą o życiu i pontyfikacie papieża. Laureatami konkursu zostali:

Konrad Kubiak, Julian Wasiak z klasy B1a
Mateusz Mrowiński, Mateusz Lemiesz z klasy B1b
Kacper Krawczyński z klasy B1c
Dawid Karbowiak, Andrzej Szwarc z klasy B1d

Nagrody i dyplomy wręczyli zwycięzcom przedstawiciele jury. Laureatom serdecznie gratulujemy!