Konkurs biblioteczny „Spotkanie z biblioteką”

W dniach 09-go i 11-go października uczniowie klas TES2 i TMC2 wzięli udział w konkursie bibliotecznym pt. „Spotkanie z biblioteką”, który polegał na rozwiązaniu krzyżówki. Celem jej było sprawdzenie i poszerzenie wiedzy uczniów związanej z literaturą i biblioteką szkolną. W konkursie wzięło udział 50 uczniów. W drodze losowania wyłoniono sześciu laureatów. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzymali: Dawid Ziętkiewicz, Bartek Fita, Kacper Szyperski z klasy TES2 oraz Karol Kociński, Wojciech Piskorski i Miłosz Szymczak z klasy TEC2. Nagrody zostały wręczone w dniu 23-go października w bibliotece szkolnej. Zwycięzcom gratulujemy!

sdr