Konkurs fotograficzny „Zrób selfie z książką”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny „Zrób selfie z książką”. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie zdjęć przedstawiających czytające osoby lub grupy osób w różnych miejscach (np. w autobusie, w parku, na szkolnym korytarzu) na adres bibliotekakantaka@gmail.com. Konkurs trwa od 20-go września do 15-go stycznia. W dniu 21-go stycznia odbędzie się w bibliotece szkolnej wręczenie nagród.

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Zrób selfie z książką”

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp.
3. Cele konkursu:

  • popularyzowanie czytelnictwa
  • inspirowanie uczniów do rozwijania nawyku czytania
  • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych
  • doskonalenie umiejętności fotograficznych

4. Przedmiotem fotografii powinny być osoby lub grupy osób czytające w różnych miejscach (np. w autobusie, w parku, na szkolnym korytarzu).
5. Fotografię należy przesłać na adres bibliotekakantaka@gmail.com w dniach od 20-go września do 15-go stycznia.
6. Technika wykonania prac jest dowolna.
7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21-go stycznia 2020 roku.