Konkurs „Spotkanie z biblioteką”

Konkurs biblioteczny „Spotkanie z biblioteką”

Uczniowie klas T2a i T2b w dniu 23-go października wzięli udział w konkursie bibliotecznym „Spotkanie z biblioteką”. W trakcie zmagań konkursowych uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadając na szereg pytań związanych z literaturą polską i biblioteką szkolną.. W konkursie wzięło udział 54 uczniów. W drodze losowania wyłoniono pięciu laureatów. Nagrody zostały wręczone w dniu 30-go października w bibliotece szkolnej.
Laureatami konkursu zostali: Tymoteusz Połomski, Bartłomiej Tomczak z klasy T2a oraz Nikodem Kopras, Wiktor Bizan, Jakub Świątek z klasy T2b.