Konkursy biblioteczne

Konkursy biblioteczne „Spotkanie z biblioteką „ i „Czy znasz ten cytat?”

W październiku  Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum, wzięli udział w konkursach „Spotkanie z biblioteką” i „Czy znasz ten cytat?”. Informacje i materiały dotyczące konkursów uczniowie otrzymali na indywidualne konta w dzienniku elektronicznym. Na podstawie tych wiadomości młodzież rozwiązała zadania konkursowe. Zwycięzcy konkursów: Bartosz Masłowski z klasy TG2b, Oskar Rokicki, Maciej Tokarski z klasy T3b, Eliasz Ławniczak, Wojciech Piskorski, Bartosz Wnuk, Kamil Młynarczyk z klasy TMC4.
Gratulujemy!